Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-29
Дата на постъпване: 22/04/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: 954-01-29.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 25/04/2019
Обнародван в ДВ: брой 38/2019 г.