Законопроект за ратифициране на Споразумението между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на другите страни – членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (правителствата на Република България, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Република Албания и Румъния), относно договореностите със страната домакин за Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа, подписано на 4 април 2018 г. в Анкара, Република Турция

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-02-11
Дата на постъпване: 16/04/2019
Сесия: Шеста сесия
Статус: приет
Дата на приемане: 08/05/2019
Обнародван в ДВ: брой 40/2019 г.