Законопроект за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-02-10
Дата на постъпване: 15/04/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: 902-02-10_ZR_Sporazumenieto_mezhdu_RB_i_OISR.PDF
Статус: приет
Дата на приемане: 09/05/2019
Обнародван в ДВ: брой 41/2019 г.