Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-21
Дата на постъпване: 04/04/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: 954-01-21.pdf