Законопроект за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-20
Дата на постъпване: 04/04/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: 954-01-20.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 17/04/2019
Обнародван в ДВ: брой 35/2019 г.
  • 17/04/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 17/04/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 17/04/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 17/04/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 17/04/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 17/04/2019 - приет(зала второ гласуване)