Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на финансите на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-02-8
Дата на постъпване: 04/04/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: 902-02-8_ZR_Sporazumenie_mezhdu_MF_na_RB_i_OISR.PDF
Статус: приет
Дата на приемане: 05/04/2019
Обнародван в ДВ: брой 33/2019 г.
  • 05/04/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 05/04/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 05/04/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 05/04/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 05/04/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 05/04/2019 - приет(зала второ гласуване)