Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-16
Дата на постъпване: 03/04/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 16/05/2019
Обнародван в ДВ: брой 42/2019 г.
  • 18/04/2019 - приет(комисии първо гласуване) - Комисия по правни въпроси
  • 24/04/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 24/04/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 24/04/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 16/05/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 16/05/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 16/05/2019 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 13/05/2019