Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-15
Дата на постъпване: 29/03/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 25/04/2019
Обнародван в ДВ: брой 38/2019 г.
Срок за предложения: 22/04/2019