Законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-14
Дата на постъпване: 27/03/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 24/04/2019
Обнародван в ДВ: брой 37/2019 г.
  • 10/04/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 10/04/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 10/04/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 24/04/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 24/04/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 24/04/2019 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 17/04/2019