ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност

Информация за законопроект:
Име на законопроекта: ЗИД на Закона за банковата несъстоятелност
Обединен законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване:
  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност
Сигнатура: 953-02-19
Дата на постъпване: 27/03/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: PDF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 05/04/2019
Обнародван в ДВ: брой 33/2019 г.
  • 05/04/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 05/04/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 05/04/2019 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 03/04/2019