Законопроект за превенция от неблагоприятни климатични събития

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-13
Дата на постъпване: 25/03/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат