Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-16
Дата на постъпване: 22/03/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: 954-01-16.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 09/05/2019
Обнародван в ДВ: брой 41/2019 г.
  • 04/04/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 04/04/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 04/04/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 09/05/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 09/05/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 09/05/2019 - приет(зала второ гласуване)
Срок за предложения: 11/04/2019Удължен срок за предложения: 22/04/2019