Законопроект за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-12
Дата на постъпване: 11/03/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 29/05/2019
Обнародван в ДВ: брой 45/2019 г.
Срок за предложения: 11/04/2019