Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-11
Дата на постъпване: 01/03/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 08/05/2019
Обнародван в ДВ: брой 41/2019 г.
Срок за предложения: 04/04/2019Удължен срок за предложения: 11/04/2019
  • 12/03/2019 - НСОРБ ( първо гласуване)