Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-12
Дата на постъпване: 28/02/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: 954-01-12.pdf
Статус: приет
Дата на приемане: 27/03/2019
Обнародван в ДВ: брой 29/2019 г.
Срок за предложения: 22/03/2019