Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

Информация за законопроект:
Сигнатура: 954-01-11
Дата на постъпване: 28/02/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: 954-01-11.pdf
Срок за предложения: 05/04/2019