Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-10
Дата на постъпване: 27/02/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 14/03/2019
Обнародван в ДВ: брой 25/2019 г.
Срок за предложения: 11/03/2019
  • Входящ номер: 954-04-40
  • Дата: 11/03/2019
  • Вносители:
  • Документи: