Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи

Информация за законопроект:
Име на законопроекта: Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи
* Обединен в законопроект, изготвен по реда на чл. 81, ал.2 от ПОДНС, на основата на приетите на първо гласуване: ЗИД на Закона за българските лични документи
Сигнатура: 954-01-10
Дата на постъпване: 27/02/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: 954-01-10.pdf
Срок за предложения: 03/07/2019