Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-01-5
Дата на постъпване: 19/02/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: PDF формат RTF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 12/04/2019
Обнародван в ДВ: брой 34/2019 г.
Срок за предложения: 27/03/2019