Законопроект за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-02-6
Дата на постъпване: 18/02/2019
Сесия: Шеста сесия