Законопроект за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония

Информация за законопроект:
Сигнатура: 902-02-5
Дата на постъпване: 14/02/2019
Сесия: Шеста сесия
Текст на законопроекта: PDF формат
Статус: приет
Дата на приемане: 20/02/2019
Обнародван в ДВ: брой 18/2019 г.
  • 20/02/2019 - внесен(зала първо гласуване)
  • 20/02/2019 - внесен(зала второ гласуване)
  • 20/02/2019 - обсъждане(зала първо гласуване) - Пленарно заседание
  • 20/02/2019 - обсъждане(зала второ гласуване) - Пленарно заседание
  • 20/02/2019 - приет(зала първо гласуване)
  • 20/02/2019 - приет(зала второ гласуване)