Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията

Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията