05.03.2014

Новият изборен кодекс – ход напред или назад, за връзката между партии и граждани

Осигуряват ли новите изборни правила по-добра връзка между българската партийно-политическа система и гражданите? На фона […]