03.06.2013

„Глас народен, глас социален“ или за българските изборите в социалните медии*

Времето и опитът показват, че на политиците, дръзнали да рискуват да преминат от една епоха […]