16.06.2012

Г-н Премиер, припознахте се

Въпреки несъгласието, критиките и откъслечните протести на социално ангажирани млади хора през последните месеци, правителството […]