31.07.2013

Колко струва популяризирането на европейските програми ?

Достигна ли адекватна информация за програмното финансиране, което България получава от Европейския съюз? Разбраха ли […]
19.07.2013

Свързани фирми, усвоили основната част от средствата за комуникация по Програмата за развитие на селските райони

Средствата отделени за популяризиране на Програмата за развитие на селските райони възлизат на 31 248 […]
17.07.2013

Голямото "он-лайн" пазаруване

Прозрачността на медийната собственост е хронична слабост на българската среда. Липсата на адекватна законодателна рамка […]