• Дата на раждане : 04/04/1972 Стара Загора, България
  • Професия: юрист;историк;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО 9.31%;
  • Изборен район: 7-ГАБРОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: boris.borisov@parliament.bg
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма

ЕТ дейност - няма

Дейност в ЮЛНЦ в момента - Фондация ВМРО, ВМРО - СМД

Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма

ET дейност в миналото (12 мес.) - няма

Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Фондация ВМРО, ВМРО - СМД

Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0

Задължения над 5 000 лв. - стойност - Няма

Име на банката/Кредитната институция - няма

Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма

Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма

Не заема несъвместима длъжност - не заема

Не извършва несъвместима дейност - не извършва

Друга информация - няма

Влог/депозит/дебитна карта - няма
Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества - няма

ЕТ дейност - няма

Дейност в ЮЛНЦ в момента - Фондация ВМРО, ВМРО - СМД

Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.) - няма

ET дейност в миналото (12 мес.) - няма

Дейност в ЮЛНЦ в миналото (12 мес.) - Фондация ВМРО, ВМРО - СМД

Задължения над 5 000 лв. - стойност (сума) - 0

Задължения над 5 000 лв. - стойност - Няма

Име на банката/Кредитната институция - няма

Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата - няма

Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица - няма

Не заема несъвместима длъжност - не заема

Не извършва несъвместима дейност - не извършва

Друга информация - няма

Влог/депозит/дебитна карта - няма