Колко похарчиха местните формации на изборите през октомври 2023 г.

Данните от флашките в Столична община: повече гласове “липсват” за Терзиев, отколкото за Григорова
06.02.2024
Разминаванията между флаш паметите и окончателните протоколи – парламентарни избори 2023 г.
21.02.2024

Колко похарчиха местните формации на изборите през октомври 2023 г.

Местните избори се проведоха през есента на миналата година, но продължават да са все така актуална тема с оглед обжалванията на резултатите, насрочените за началото на март частични избори и многобройните опити за избор на председател на Столичния общински съвет. 

В тази връзка екипът ни продължава да обработва данните от публикуваните от Сметната палата отчети за избори за кметове и общински съветници през 2023 г.. В настоящата публикация ще насочим внимание към разходите на местните коалиции и инициативни комитети. 

Разходите на независимите кандидати и местните коалиции 

За местните избори е характерно участието на партиите в различни коалиции в отделните общини. Също така редица кандидати за кметове и общински съветници са издигани и от името на инициативни комитети. Данните от отчетите на тези формации и участници показват, че те са похарчили общо 3 656 747 лв. Най-много средства са разходвани за медийно отразяване – те представляват 1 830 954 лв. или точно 50%. Това е в съответствие с тенденциите, наблюдавани по време на кампаниите за парламентарни избори.

Следващата графика представя по-подробно видовете разходи, направени от местните коалиции и инициативните комитети:

В графата “Други” са включени разходи за куриерски услуги, материали, плащанията за възнаграждения по време на кампанията и т.н. Подобно на регистрираните на национално ниво партии и коалиции и местните формации явно са разчитали на доброволци в тази кампания – за заплати на служители са отделени едва 2 050 лв. (или 0.06% от всички направени разходи) от коалиции в община Перник и община Вълчи дол. 

Какво показват разходите за медии?

Половината от средствата за кампанията на инициативните комитети и местните коалиции са отделени за реклама в медиите. Най-предпочитани са били частните телевизии – към тях са насочени 39% от средставата или 583 467 лв. Обичайно местните формации по-рядко залагат на този тип реклама заради по-високата ѝ цена. В допълнение при телевизиите, които имат национален обхват, е по-трудно да се постигне местна насоченост на предизборните послания. В изминалата кампания обаче оспорваната надпревара за кмет и общински съвет в София доведе до ръст на разходите за телевизионно отразяване. 

Местните формации са заложили във висока степен и на рекламата в онлайн платформи. За сайтове и информационни агенции са разходвани 29% от средствата за медийно отразяване, което се равнява на 434 601 лв. Последното е обяснимо с оглед на факта, че рекламата онлайн е много по-достъпна и позволява посланията на формациите да се насочват към специфични групи от избиратели. В тази категория би следвало да се включват и платените публикации в социални медии като Facebook и Instagram. 

Повече подробности за разходите за медии може да видите по-долу

И в тази кампания в отчетите се появи проблемът с неясно декларираните разходи за реклама. В някои случаи местните коалиции и инициативните комитети са отбелязвали разходи за “медийни услуги” без да разпределят отделените средства по конкретен тип медия – “БНТ”, “БНР”, “Частни телевизии” и др. В резултат на това се формира значителна сума от 320 619 лв., която не е разпределена. Основната част от тази сума 182 740 лв. е на местната коалиция “БСП за България” в Столична община. По тази причина екипът ни не я включи в графиката за разходи за медии. 

Най-много са разходите на кандидатите в София

По-подробен преглед на данните показва, че сред петте местни формации, разходвали най-много средства, попадат такива с кандидати за изборите в София и Пловдив. 

Продължаваме Промяната – Демократична България (Спаси София) са отделили 1 242 837 лв. в кампанията. Тази сума се равнява на една трета от всички средства, похарчени от местни формации. Следва ги ГЕРБ-СДС, които в надпреварата за София са похарчили близо милион по-малко – 274 630 лв. Местната коалиция “БСП за България”, подкрепила Ваня Григорова, която беше основен претендент за кметското място в столицата, пък е похарчила 202 820 лв. 

Данните за петте местни формации, разходвали най-много средства, са представени в графиката по-долу: 

Loading...

Loading…

Как да се повиши отчетността на разходите?

За пръв път Сметната палата публикува всички данни от местните избори в отворен формат. Това е значителен напредък към повече прозрачност на партийните разходи у нас, благодарение на който различни заинтересовани страни могат да анализират цялата финансова информация, включително и тази на местните формации. 

Продължават да се наблюдават обаче пропуски при попълването на самите отчети от страна на партиите – някои от тях не попълват всички графи (например, декларират средства за медии, но не посочват типа медии, за които са разходвани), правят грешки или изобщо не сумират разходите в общи категории и т.н. Трябва да отбележим, че за местните избори Сметната палата проведе онлайн семинари за  изготвяне и подаване на отчетите, насочени към представителите на партиите. По-активното участие на последните в подобни обучения може да доведе до намаляване на тези проблеми.

Също така се наблюдават и недостатъци, свързани със самите отчетни форми. Такъв е липсата на отделна графа за деклариране на средствата за реклама в социални медии. Преглед на данни на платформи като Facebook показва, че тези инструменти се използват все по-активно, но сумите за тях не могат да бъдат определени от финансовите документи на партиите. 

Специфична за местни избори е невъзможността да се отделят средствата на кандидатите в изборите за общински съвет и тези за кметове. Това е така, защото те се обявяват заедно в общ отчет за всяка формация.

Гореизборените пречки пред отчетността на партиите биха могли да се разрешат без законодателни промени. Те зависят от финансовите форми, които се определят от Сметната палата. За да повиши прозрачността на партийното финансиране в предизборните кампании, тя би могла да оптимизира отчетните документи.