Машинното гласуване – ненаучените уроци

кметове
Кметовете „многомандатници” в местната власт
06.10.2023
Изборен туризъм – гласуваха ли новодомците?
03.11.2023

Машинното гласуване – ненаучените уроци

Институт за развитие на публичната среда (ИРПС) е организация, работеща повече от 12 години в сферата на независимото наблюдение на изборния процес в страната с основен фокус върху защитата на избирателните права на гражданите.

На изборите на 29-и октомври в секциите с над 300 избиратели ще може да се гласува с машинно устройство. След значително забавяне, миналата седмица Централната избирателна комисия (ЦИК) представи как ще се проведе машинното гласуване. В изборните помещения ще има само по едно устройство, което ще зарежда бюлетините за всички видове избори, провеждани в съответното населено място. Има няколко основни момента в процеса на гласуване с машина, които могат да предизвикат объркване сред избирателите, а и сред членовете на секционните избирателни комисии (СИК). На тях ще обърнем внимание в настоящата публикация.

Етапи при гласуването с машина

Трябва да обърнем внимание, че според мястото, в което живеят, избирателите ще могат да гласуват за различни избираеми длъжности – кметове на общини и общински съветници, кметове на кметства (в населените места с повече от 100 жители по постоянен адрес) или кметове на райони (в градовете с районно деление София, Варна и Пловдив). Именно в тази връзка на екрана на машината ще се зареждат различните видове бюлетини. Така бе проведено и гласуването на изборите 2 в 1 от 2021 г., когато се гласуваше за парламент и президент. 

Още в самото начало избирателят трябва да е решил в кои избори ще иска да даде своя вот. В зависимост от населеното място, в което гласува, пред него на първоначалния екран на машинното устройство ще се визуализират следните опции: “Избори за общински съветници”, “Избори за кмет на община”, “Избори за кмет на район”, “Избори за кмет на кметство”. Над тях ще има и квадрат за маркиране “Избери всички”:  

Избирателят следва да отбележи видовете избори, в които желае да гласува и да натисне надписа в долната дясна част на екрана “Потвърждавам”. Това ще го отведе на следваща страница на машината. Там избирателят има последен шанс да промени или потвърди решението си за видовете избори, в които ще гласува. 

По подобен начин се случваше гласуването и на изборите 2 в 1 през 2021 г. – гласоподавателите избираха да дадат своя вот за депутати и/или президент. Тогава имаше редица сигнали за избиратели, които не са могли да упражнят правото си на глас. Това дори принуди в самия изборен ден ЦИК на няколко пъти чрез своите говорители да направи уточнения и допълнително да разясни последователността при гласуването. 

Как изглеждат първоначалните екрани на машината може да се види по-долу: 

Впоследствие избирателят вече няма да може да променя решението си – да премахва маркиран или да добавя нов вид избор. Не е предвидено да му се предостави втора карта за гласуване, а софтуерът на машината не позволява промяна на избора. 

На следващите екрани на машината ще се покажат съответните бюлетини, на които избирателят ще може да гласува за своите кандидати или да отбележи “Не подкрепям никого”. Когато всички избори са направени, гласоподавателят трябва да натисне надписа “Преглед” в долния десен ъгъл на екрана. Тогава на машината се показва информация за посочените от него формации и кандидати. Ако изборът трябва да бъде променен, това става чрез натискане на “Промени избора”. 

В този случай гласуващият се връща към първия вид избор, който е маркирал. 

След приключване на гласуването, машинното устройство отпечатва съответните бюлетини. Важно е избирателят да изчака звуковия сигнал преди да вземе бюлетините. Ако бюлетините са няколко, избирателят ги разделя, проверява как е гласувал, сгъва ги така, че да не се разкрива тайната на вота му, и ги подава на СИК за поставяне на печат на гърба на всяка от тях. След това бюлетините се пускат в определената за тях урна за гласуване. 

Хартията за гласуването с машина

Ролките с хартия за бюлетини от машинно гласуване вероятно ще са същите като тези за парламентарните избори през април, 2023 г. заради изискването за допълнителни защити. Тогава станахме свидетели на случаи на неотпечатани машинни бюлетини, на празни или на по-къси такива и др. 

След като машинните устройства бяха превърнати в принтери на бюлетини от машинно гласуване, се наложи да се предвиди “специализирана хартия с допълнителни защити” за тези бюлетини. Същата може да бъде отпечатвана само в БНБ и не може да бъде използвана за обучения и тестови гласувания. Така самата ЦИК в своя доклад за изборите от 2022 г. и 2023 г. признава, че е необходимо “да се обмисли ред и условия за предоставяне на специализирана хартия за отпечатване на бюлетина от машинно гласуване”. По този начин ще може предварително да се тестват характеристиките на хартията и дали те съвпадат с възможностите на машинните устройства. Това ще допринесе за избягване на наблюдаваните през април пречки – частично принтиране на бюлетини, празни бюлетини, неразпечатване на бюлетини от машинно гласуване и пр. Доброволци на ИРПС бяха свидетели на такива случаи в редица секции.    

Към момента обаче в Методическите указания на ЦИК за секционните избирателни комисии няма насоки как да се процедира в случай, че има проблеми с отпечатването на бюлетините от машинно гласуване, както и ако ролките се окажат недостатъчни. Цитирана от Българското национално радио, секретарят на ЦИК г-жа Севинч Солакова пояснява, че ако на 29 октомври се наложи, ще могат да се ползват и ролки, предвидени за втория тур, след решение на съответната общинска избирателна комисия.

Кой ще може да гласува с машина

Важно е да се подчертае фактът, че не всички избиратели, пожелали да гласуват с машина, ще имат право да го направят. Това се дължи на изискванията за уседналост, които важат на местни избори. Така, за да гласува с бюлетина от машинно гласуване, избирателят трябва да има избирателни права за всички видове избори, произвеждани в дадената секция. В противен случай той ще може да гласува само с хартиени бюлетини.

Пример: Гласоподавател, живеещ в гр. Кюстендил преди м. април, 2023 г., но след това преместил се по постоянен адрес в с. Багренци (в същата община), ще може да гласува за кмет на община Кюстендил и общински съвет. Но той няма да има право да гласува за кмета на с. Багренци. В този случай избирателят ще може да гласува само с хартиени бюлетини. 

С повишено внимание

Дизайнът на бюлетините за машинните устройства бе показан едва дванадесет дни преди изборите. Информационната кампания за начина, по който ще се визуализират машинните бюлетини, започна на 20-и октомври – тогава на страницата на ЦИК бе публикуван 30-секунден разяснителен видеоклип. 

От информация в медиите стана ясно, че голяма част от общинските избирателни комисии няма да разполагат с машинни устройства, за да проведат обучения на СИК и разяснителни кампании сред гражданите. На 24-и октомври Българската национална телевизия излъчи материал, в който цитира данни на ЦИК. От тях стана ясно, че към общинските избирателни комисии са изпратени 197 устройства за гласуване. Т.е. ще има поне 68 общини (или 26%), където машинните устройства няма да бъдат достъпни преди изборния ден за обучения на членовете на секционните комисии, а също и за провеждане на информационна кампания сред избирателите.     

С оглед на тази липсваща информационна кампания и на изброените специфики на машинното гласуване, които практически станаха ясни в последната седмица, е твърде вероятно в изборния ден да станем свидетели на обърквания сред избирателите. Не е изключено да има напрежение между тях и членовете на секционните комисии и да има сигнали за неупражнено право на вот. За да се избегне поне частично подобен развой на събитията, ЦИК трябва да засили изключително много информационната кампания в частта ѝ за гласуването в изборния ден. В допълнение, нужно е Комисията да реши как ще се реагира при случаи на неотпечатване или частично отпечатване на бюлетината от машинно гласуване, както и да укаже ясно как да действат СИК при изчерпване на ролките за машинен вот.