Неправителствените организации играят ключова роля в образоването и мотивирането на избирателите

Местните общности в най-голяма степен познават проблемите на града си и могат да изработят най-добрите решения за тях
25.07.2023
Анализът на данни може да ни помогне да разберем как да създаваме здрави общества
30.07.2023

Неправителствените организации играят ключова роля в образоването и мотивирането на избирателите

Дамарис Асва e лидер в сферата на социалната справедливост и общностното развитие в Кения. Тя е председател и основател на организацията Youth4 Integrity Building, която си поставя целта да насърчава устойчиво развитие чрез утвърждаване на интегритета, демокрацията и социалната справедливост. Дамарис е част и от Консултативния съвет на Democracy Moves, председател на борда на директорите на Центъра за изследване на корупцията и член на екипа за борба с корупцията към Voice1Africa. По време на четиримечесния си престой в САЩ миналата година, работи с Chicago Votes. 

Дамарис, може ли да ни разкажеш повече за работата си? 

Източник: Дамарис Асва

В Кения корупцията, етническото напрежение, ниските нива на регистрирани избиратели и голямата безработица, правят нуждата от гражданско образование и насърчаване на гражданското участие очевидна. Да работя за утвърждаване на почтеността, етичното поведение и национално единство, според мен е важна стъпка в посока по-голяма ангажираност на гражданите.  

В Youth4 Integrity Building ангажираме младите хора, като им предоставяме инструменти, ресурси и знания, за да могат да променят своите общности. Обучаваме ги по отношение на техните права и отговорности, демократичните ценности и насърчаваме културата на информирано вземане на решения и активно гражданство.

Участието ми и в други организации, както и международният ми опит, допълнително подпомагат работата ми за насърчаването на прозрачност, отчетност и етично лидерство. С различни дейности по застъпничество за добро управление и овластяване на гражданите, държим лидерите отговорни и допринасяме за изграждане на общество, в което гражданското участие е ценено и насърчавано.

Част от усилията ти са насочени към мотивиране на младите хора да гласуват. Разкажи ни защо е важно те да бъдат политически активни?

Гражданското образование и повишаването на мотивацията на младите хора за гласуване са важни, защото участието им в политическия процес е от решаващо значение за осигуряването на здрава демокрация. Младите хора представляват немалка част от населението и техните гласове и гледна точка трябва да бъдат представени в процеса на вземане на решения. Като ги насърчаваме да гласуват, те могат да подкрепят кандидати, които отговарят на ценностите им. Тези представители биха се застъпвали за политики, съвпадащи с нуждите и интересите на младите хора – например в областта на образованието, здравеопазването и изменението на климата. Гласуването също така гарантира овластяването на младежите и им помага да осъзнаят, че могат активно да определят посоката на развитие на своите общности.

Като се има предвид опита ми в Чикаго, както и работата ми у дома, в Кения, от съществено значение е да си партнираме с образователни институции, за да интегрираме гражданското образование в учебните програми. Ключово e учениците да бъдат насърчавани да гласуват. За това помагат и организирането на дебати, ролеви игри, които имитират избори в училище и в университета. Те правят изборния процес по-разбираем и ангажиращ.

Допълнителна мярка е организирането на събития, на които младежите могат да общуват с местните кандидати, лидери и представители на неправителствени организации. Това им дава възможност да изразят своите опасения и да задават въпроси. Що се отнася до тези, които вече са политически активни, те могат да бъдат насърчавани да станат “посланици на гражданското участие“. Пример за това е програмата Democracy Corps Leadership на Chicago Votes. Тя набира стипендианти, които споделят своя опит, участват в публични дебати и вдъхновяват връстниците си да бъдат активни. 

Не на последно място, роля играят и кампаниите за повишаване на осведомеността – те информират младите хора за значението на изборния процес и за възможностите за въздействие върху политическите решения. От една страна, това се случва чрез разработване на актуални и тематични образователни материали като плакати, листовки и други. От друга, е важно по време на събитията, на които се разпространяват, да бъдат включени и творчески и интерактивни методи, за да бъде информацията поднесена по интересен и достъпен начин. 

Кои са най-големите проблеми, с които се сблъскват избирателите в Кения? Разкажи ни повече за настоящата ситуация там.

Кения проведе парламентарни и президентски избори през август 2022 г. За пръв път в историята ни изборният ден протече мирно, без сблъсъци между гражданите. Спокойно беше и след изборите. Въпреки че обявяването на резултатите от президентския вот предизвика известно напрежение и опозицията настояваше за анулиране на резултатите, гражданите останаха спокойни. 

Някои от предизвикателствата, които все още са актуални в Кения,  включват случаи на натиск върху избирателите и сплашване, които възпират хората да упражнят правото си на глас. В Кения имаме история на изборно насилие и политическа нестабилност, среда на страх и несигурност за избирателите, ограничен достъп до регистрация на избирателите за в селските райони и маргинализираните групи, както и опасения относно честността на процеса на гласуване и обявяването на изборните резултати. Въпреки въвеждането на някои реформи, които целят да подобрят точността и прозрачността на изборния процес, сред избирателите все още има скептицизъм и разочарование.

Важно е да се отбележи, че ситуацията в Кения е динамична. Необходими са непрекъснати усилия, за да се гарантира, че всички с право на глас могат да го упражнят свободно и без натиск. Назад във времето имаше инициативи в тази посока, които не успяха да постигнат целите си. Те обаче бяха добра основа за настоящите усилия за подобряване на ситуацията. Такива са:

– Независимата комисия по изборите (IEBC), която провежда непрекъснати кампании за регистрация на гласоподаватели, организира мобилни центрове за регистрация, за да увеличи достъпа на гласоподаватели до изборния процес. 

– Програми за гражданско образование, провеждани от независимата комисия и неправителствени организации за информиране на гражданите за техните права и за изборния процес. 

– Кенийската национална комисия по правата на човека (KNCHR), която наблюдава и разследва случаи на сплашване на избиратели и насилие по време на изборите.

Хората обикновено възприемат гласуването като нещо скучно. Може ли това да се промени и как?

Източник: Дамарис Асва

Гласуването може да бъде „готино“ и ангажиращо! Един подход за промяна на нагласите включва разработването на обучителни материали като ръководства за избиратели, които да дадат на хората познания за изборния процес, кандидатите и проблемите, свързани с изборите. Така гражданите ще се чувстват уверени и мотивирани да гласуват, а интерактивните подходи за ангажиране ще ги увлекат. 

Второто направление в тази посока е опростяването на процеса на гласуване. В Кения, например, това трябва да се случи като използваме приложения за регистрация на избиратели. Такава мярка е и създаването на възможност за онлайн гласуване – това би направило процеса удобен и достъпен за всички избиратели. В районите с лоша интернет връзка може да се помисли за създаване на възможност за гласуване в по-привлекателна среда в избирателната секция – като например да има музика в избирателната секция. Организирането на домашни събирания, музикални фестивали или художествени изложби, които отбелязват и празнуват гражданската активност и насърчават хората да гласуват като ги карат да се чувстват част от по-голямо социално преживяване, също е интересна идея.

А ако си говорим за успешни и въздействащи кампании, то при тях е задължително да бъдат ползвани лозунги, ярки графики и завладяващи разкази. Те привличат внимание и предизвикват вълнение около гласуването. И накрая, сътрудничеството с популярни личности, инфлуенсъри и знаменитости, които имат последователи сред целевата аудитория, е от ключово значение за привличане на тази публика. Това може да направи гласуването да изглежда по-„готино“.

Според теб кога младите избиратели са готови да гласуват за първи път? Какво ги мотивира най-силно да направят това?

Логичният отговор е „когато са навършили законоустановената възраст за гласуване“. Аз бих добавила, че този момент настъпва, когато активно участват в живота на своите общности, получили са подходящо гражданско образование и имат основно разбиране на политическите въпроси и тяхното потенциално въздействие върху обществото.

Оказва се, че гласуването нерядко се приема като граждански дълг, така че младите гласоподаватели са мотивирани от историческото значение на първото им гласуване. Някои от тях осъзнават, че стават част от дългогодишната традиция на демократично участие и искат да бъдат част от оформянето на бъдещето на своята страна.

Освен това, колкото и странно да звучи, ние сме наблюдавали, че когато младите хора виждат, че техни приятели и връстници участват активно в изборния процес, това поражда чувство за социализация и допълнително ги мотивира да участват.

Стремежът да повлияят на бъдещето, да се справят с неотложни проблеми и да гарантират, че гласовете им ще да бъдат чути и интересите им ще бъдат представени на политическата сцена, несъмнено ги вдъхновява.

Как бихте мотивирали гласоподавателите, които трябва да избират своите представители в публичните институции често – в България например проведохме избори за народни представители 5 пъти през последните 2 години. Защо е важно да се гласува в подобни ситуации?

Мотивирането на избирателите, които често трябва да избират своите представители в публичните институции, може да бъде трудна задача. Част от тях със сигурност биха се почувствали уморени, особено като не виждат промяна. Иска ми се обаче да обърна внимание на важността да гласуват, независимо от честотата на изборите. Всъщност в известна степен честите избори означават активна и жизнена демокрация. Всеки избор дава възможност да се определи бъдещата посока на страната или общността. Като гласуват последователно, хората демонстрират своята ангажираност към демократичните ценности и принципи, върху които се гради общество.

За мен е важно да се разказват успешни истории и примери за това как гласуването е довело до положителни резултати. Това може да се направи онлайн чрез уеб сайтове или блогове, където тези истории могат да се споделят в по-подробна версия. Тези формати се допълват идеално от кампании в социалните медии (напр. в Twitter, TikTok, Instagram) с ангажиращо съдържание. 

Каква е ролята на неправителствените организации в задачата да образоват и мотивират избирателите? И каква е ролята на публичните институции – могат ли да си партнират с НПО?

Източник: Дамарис Асва

Неправителствените организации играят ключова роля в образоването и мотивирането на избирателите чрез различни средства. Те разработват програми за гражданско образование, за да повишат осведомеността по отношение на гласуването, провеждат

кампании за регистрация на гласоподаватели, насърчават участието на гражданите и наблюдават изборите, за да гарантират прозрачността им.

От другата страна са публичните институции, които могат да си сътрудничат с неправителствените организации, за да подобрят работата си. Сътрудничество може да има по линия на информационни дейности за избирателите, подкрепа на политики, които насърчават гражданското образование и участие, разпространението на точна информация чрез правителствени платформи. Институциите биха могли да предоставят и подкрепа в изграждането на капацитет на НПО. 

Като се признае допълващата се роля на НПО и публичните институции и се насърчава  сътрудничеството между тях, ще се постигне по-всеобхватен и ефективен подход при обучение и мотивиране на гласоподавателите. Това от своя страна ще доведе и до по-информирани и ангажирани избиратели.

Някои от публичните институции в Кения, с които си сътрудничим,  включват Независимата изборна комисия (IEBC), Националната комисия за сближаване и интеграция (NCIC) и Министерството на младежта и въпросите на пола.

Заедно НПО и публичните институции могат да работят за изграждането на общество, в което гражданите са добре информирани, активно участват в изборния процес и гласовете им се чуват в оформянето на бъдещето на техните общности и нации.

 


*В Кения работи т.нар. активна регистрация на избирателите. За да бъдат включени в избирателния списък, гражданите с избирателни права трябва първо да заявят желанието си да гласуват.

 

**The English version of the interview is attached HERE.