Чрез образование могат да се постигнат радикални промени в опазването на околната среда

Негативните нагласи и стереотипи възпрепятстват активното участие на хората с увреждания в обществото
10.07.2023
Прозрачността и отчетността са ясни показатели за правилното функциониране на демокрацията
21.07.2023

Чрез образование могат да се постигнат радикални промени в опазването на околната среда

Хоакин Чила Фронтанила е от Боливия, Южна Америка. Понастоящем работи като еколог в местната фондация Gaia Pacha и като ръководител на боливийския клон на неправителствената организация IDEAS For Us. Също така Хоакин е доброволец в боливийската платформа „Действия срещу изменението на климата“.

Хоакин, ти си инженер-еколог и преподавател в областта на устойчивото развитие в Боливия. Би ли ни разказал повече за работата си?

Източник: Хоакин Чила

През последните години се фокусирам върху постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН чрез работата ми в сферата на образованието. Разработвам и проекти за екологични действия, като акцентирам върху климатичната криза. Работя с неправителствени организации, доброволчески групи и с местните власти, за да идентифицирам основните екологични проблеми, от които страдат различните региони на Боливия. Този процес включва консултации и местната общност, за да бъдат развити успешно проектни идеи за устойчивост, адаптация или ограничаване на последиците от изменението на климата впоследствие. Засегнатите страни активно участват във формулирането на идеи. За да има резултат от всички тези дейности, работя паралелно за повишаване на знанията по отношение на екологията и климата. Важно е местните общности да разполагат с подходящи инструменти, с които да отчитат динамиката на изменението на климата. Това предопределя и успешните действия за борба с тях.

Ти си тясно ангажиран с преодоляването на екологичните предизвикателства в Боливия. Би ли споделил какви са те?

Боливия е една от петнайсетте държави с най-голямо биологично разнообразие в света, но през 2021 г. се нарежда на трето място в класацията на държавите с най-голяма загуба на горска площ според Global Forest Watch. Това обезлесяване е свързано и с други проблеми, като например фактът, че Боливия заема десета позиция сред страните, които страдат най-много от екстремни климатични промени според Глобалния индекс на климатичния риск.

Тази уязвимост по отношение на климатичните промени води до тежки последици като наводнения, засушавания и застудявания. Всяка година хиляди семейства и земеделски култури са засегнати от тези климатични промени. Това води до увеличаване на продоволствената несигурност и оказва влияние върху достъпа до базови услуги в селските райони на страната – 78% от жителите изпитват затруднения по отношение на достъпа до вода, а проблем със санитарните условия има при 36% от тях. Съществуващата връзка между различните въздействия на климатичната криза се отразява и в социалната и икономическата сфери.

Към това се прибавят и тревожните нива на замърсяване, които засягат екосистемите. Около 5% от общините разполагат със сметища за битови отпадъци, средната годишна степен на замърсяване с Финни прахови частици (ФПЧ) е 2,5 и е два пъти по-висока от препоръчителния максимум на Световната здравна организация (СЗО), а Боливия е отговорна за 7% от живачните емисии в света.

Разкажи ни повече за това как реши да работиш за опазването на околната среда. Смяташ ли, че всеки човек може да допринесе за грижата за природата или по-скоро нейното бъдеще зависи повече от националните политики и действията на големите компании?

Тъй като съм израснал в малък град, заобиколен от красивата боливийска природа и чувствам силна връзка с нея. След като се преместих в по-голям град, забелязах значителната разлика по отношение на замърсяването и обезлесяването. Това ме мотивира да стана горски пожарникар. Броят на пожарите обаче не намаляваше, независимо колко усилия полагахме. Това, което предизвика интереса ми да изследвам социално-икономическите причини за тези събития, по-късно се превърна в моя страст към екологичното образование.

Според моя опит именно чрез образованието могат да се постигнат радикални промени по отношение проблемите на околната среда. Точно хората са тези, които изграждат политиките, разработват проектите и вземат решения за начина, по който ще се развива  страната. Ето защо е необходимо всеки от нас, където и да се намира и независимо дали е зает в частната, държавната или неправителствената сфера, да допринесе за подобряване състоянието на околната среда. Хората имат силата да променят себе си и своята среда.

Много хора смятат, че политиките в областта на околната среда са в противоречие с икономическата логика и че те могат да доведат до икономически загуби. Вярно ли е това според теб?

Източник: Хоакин Чила

Мисля, че това е вярно, ако става дума за икономически модел, чиято цел е единствено увеличаването на БВП или паричния растеж. Но ако избраният модел на развитие се стреми към устойчивост и благосъстояние на обществото, тогава екологичните политики следва да са съобразени с икономиката. Например в Боливия вече има компании, които включват екологичната и социалната сфери в своите показатели за развитие. Такива примери има в областта на рециклирането на каучук, който се използва за изграждане на безопасни съоръжения в парковете; рециклирането на отпадъци, от които се произвежда гориво или зелени инвестиционни инициативи. Подобни практики следва да се стимулират от държавните политики, тъй като те не само генерират приходи за страната, но и подпомагат икономиката, осигуряват заетост на млади хора и намаляват вредното въздействие върху околната среда.

Можеш ли да ни дадеш пример за положителна история, свързана с работата ти?

Успяхме да достигнем до 20 училища в боливийския регион Чако, в отдалечени общности, където се знае много малко за изменението на климата. Ученици и преподаватели установиха как наводненията и сушата влияят пряко на живота им и предложиха идеи за  проекти, по които ще работят през следващите години. 

Друг пример е успешното ни сътрудничество с организация IDEAS For Us. Благодарение на неотдавна спечелената от мен стипендия в рамките на Community Solutions Program за провеждане на професионална практика в САЩ, успях да установя контакт с тях. Те вече ни подкрепиха в получаването на финансиране за залесяване на 500 плодни дръвчета в едно населено място на коренното население кечуа, както и на овощна градина с лечебни растения. Градината вече се използва за обучение при използването на природна медицина в град Ла Пас.

Би ли споделил някои добри практики по отношение на застъпничеството в областта на екологичните въпроси?

Сформирането на съюзи е изключително полезно за подобряване на действията в областта на околната среда – съюзи между различни институции или поколения. Именно когато има искрено сближаване между различни групи хора, се постигат значителни промени в обществото. Това обаче изисква умения за разрешаване на конфликти, лидерство и други меки умения, така че комуникацията и връзките да бъдат истински и силни.

В края на този разговор, ми се иска да отбележа, че Боливия е страна, разнообразна не само по отношение на биоразнообразието, но и по отношение на културите. Каня всички хора, които са отделили време да прочетат това интервю, да дойдат в нашата страна. Оценявам времето ви и се надявам скоро да се срещнем в Европа, да обменим опит и знания, за да можем заедно да подобрим работата си за устойчиво развитие. Можете да се свържете с мен на следните адреси: joaquin.ch.fr@gmail.com или joaquin.chila@ideasforus.org.

 


*The English version of the interview is attached HERE.