Бих посъветвал всеки, защитаващ кауза, да информира и ангажира обществеността

БНТ по избори. Или за психичното здраве на нацията
30.03.2023
Трябва да обединим ресурсите си, за да постигнем по-отговорно бъдеще
23.06.2023

Бих посъветвал всеки, защитаващ кауза, да информира и ангажира обществеността

През последните години редица събития напомниха на целия свят, че докато националните държави често са вкопчени във вътрешно-политическите си проблеми, има процеси, които изискват общ отговор на международно ниво. Глобалното затопляне, Covid-19 и войната в Украйна дадоха повод на обществата ни да се вгледат в проблемите, които ни обединяват, за да търсим общи решения. 

Снимка: Джонатан Хименес (втори от ляво надясно)

Това убеждение е в основата на усилието на екипа на „Отворен парламент“ да проведе и представи поредица от интервюта с експерти и граждански активисти от различни държави, адресиращи редица предизвикателства. Сред тях са дезинформацията и фалшивите новини, проблемите пред защитата на човешки права, ниското ниво на гражданско участие в политическите процеси и т.н. 

Днешното интервю ни среща с Джонатан Хименес – адвокат по правата на човека и преподавател по право в Гватемала, Централна Америка. През 2019 г. Той основава собствена правна кантора „Хименес и Хименес”. Тя  предоставя правна помощ на жертвите на насилие в общности в селски райони в Гватемала. Мисията ѝ е да допринася за изграждането на общество без насилие, в което всеки човек има равни възможности, като насърчава посланията за приобщаване и мирно съвместно съжителство. 

Джонатан, би ли ни разказал повече за работата на твоята кантора? 

Работим в помощ на коренното население в малките населени места в Гватемала. Показваме предизвикателствата пред уязвимите групи. Овластяваме тези общности, като им даваме гласност и осигуряваме достъп до правосъдие. Дейностите ни включват водене на съдебни дела в защита на деца и юноши, предоставяне на правни съвети в случаи на домашно насилие, прилагане на техники за медиация, застъпничество за правата на малцинствата и предоставяне на насоки за мирно взаимодействие и решаване на конфликти.

Разкажи ни повече за местните хора, на които предоставяш правни услуги. Какви са основните предизвикателства, пред които техните общности са изправени? 

Гватемала попада в групата на развиващите се страни. Според индекса за човешкото развитие през 2021 г. тя е на 31-во място от 33 държави от Латинска Америка и Карибския басейн. Миналото на Гватемала е белязано от гражданска война, продължила 34 години. По време на този въоръжен конфликт са извършени множество актове на геноцид и жестокости срещу коренното население. Това има катастрофални последици за развитието на страната. 

Основните предизвикателства пред маите – които са основна част от коренното население на Гватемала, са бедността и липсата на образование. Трябва да отбележа и че като страна сме изправени пред редица предизвикателства: слабо управление, ендемична корупция, повсеместна бедност, продоволствена несигурност, насилие. Всичко това води до несигурност за гражданите и свиващо се пространство за гражданското общество, незачитане на човешките права, включително и неравнопоставен достъп до икономически възможности и социални услуги.  Поради тези социални проблеми хиляди гватемалски семейства бяха принудени да потърсят бягство от насилието и това ни превърна в десетата по големина мигрантска група в Съединените американски щати.

Какви икономически и социални мерки би могла да разработи Гватемала за подобряване на сегашната ситуация, включително и тази на уязвимите общности? 

Смятам, че правителството на Гватемала трябва да превърне в приоритет образованието и сигурността. Това е от решаващо значение за прекъсване на цикъла на бедност и насилие. Важно е да бъдат осигурени равни възможности за коренното население, като това включва подобряване на достъпа им до качествено образование, намаляване на проявите на насилие, които засягат ежедневието на всички в Гватемала. От ключово значение е и да се изкорени корупцията, като това ще осигури по-прозрачно и отчетно управление.

Би ли споделил положителна история, свързана с работата ти?

От основаването си през 2019 г. „Хименес и Хименес” е посветена на предоставянето на правни решения на нуждаещите се семейства, като им осигурява достъп до правосъдие. Ние сме помогнали на десетки семейства. Спомням си за една майка, жертва на домашно насилие, която търсеше правна защита за себе си и трите си деца. Тя имаше ограничени познания за правата си и се чувстваше претоварена и безпомощна. Нашата намеса ѝ даде възможност да прекъсне кръга на насилието. Горд съм, че предприехме незабавни действия тогава.Това е само един от много подобни случаи, в които постигнахме справедливост.

Ти водиш и курсове по право в Регионалния университет на Гватемала. Смяташ ли, че младите хора са ангажирани с въпроса за правата на човека? Как ги ангажираш в тази сфера?  

Преподаването на студенти е моята страст, преди всичко защото мога да споделя най-добрите юридически и правосъдни практики, позволява ми да служа като добър пример в тази общност и юрист, който въздейства положително. 

Що се отнася до ангажираността на младите гватемалци, моите студенти са наясно, че могат и трябва да се застъпват за правата на човека. Именно тази защита играе ключова роля за развитието на Гватемала.  

Младите хора могат да бъдат ангажирани със защитата на човешките права по различни начини. Аз лично предпочитам практическия подход – заедно със студентите обсъждаме казуси и изследвания в тази област. Вярвам, че именно по този начин мога да ги ангажирам активно с темата – те самите предлагат решения на различни проблеми в тези часове. Често каня и гост-лектори и считам, че това насърчава критичното мислене.

Би ли споделил някои добри практики, които използваш в застъпничеството за защитата на човешките права? 

Бих обобщил три примера, които са дали добри резултати според моя опит. Първият е създаването на стратегически съюзи – така се постига максимално въздействие и споделяне на ценни ресурси. Бих посъветвал всеки, който защитава кауза, да използва различни средства, за да информира и ангажира обществеността – социалните медии (Youtube е моят любим канал за комуникация), традиционните медии, публични събития и директна работа на терен. И не на последно място – включвайте се в конструктивни дискусии, за да намирате и предлагате решения.

 


You can find the English version of the interview attached HERE