Длъжниците в 47-ото Народно събрание

Спестяванията на депутатите в началото на мандата
16.04.2022
Имотите на депутатите – колко и какви са?
21.05.2022

Длъжниците в 47-ото Народно събрание

В края на месец март от Българската народна банка предупредиха, че има риск  физическите лица с кредити, да не могат да ги обслужват. От БНБ посочиха, че задълженията на домакинствата са нараснали до близо 30 млрд. лв., около половината от които са по ипотечни заеми. 

Дали народните представители, също като избирателите, са склонни да търсят финансиране от банкови институции под формата на кредити, може да разберем от декларациите им пред Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

В поредица от статии екипът на „Отворен парламент” представя обобщена информация за имуществените декларации, подадени от депутатите при встъпването им в длъжност. Настоящата публикация съдържа данни за задълженията на народните представители. Общо 110 депутати (89 мъже и 21 жени) са обявили такива. Сумата на кредитите възлиза на 14 582 823 лв. В данните от декларациите са посочени и задължения на съпрузите на народните представители, които възлизат на 2 594 503 лв. 

Единадесет от народните представители са декларирали задължения под изискуемия в имуществените декларации минимум от 10 хил. лв. Кредити между 10 и 50 хил. лв са посочили 41 депутати (на обща стойност от 1 138 547 лв.). Задължения между 50 и 100 хил.лв. са декларирали 23-а народни представители (на стойност 1 576 516 лв.).  В декларациите на 36 народни избраници фигурират заеми за над 100 хил. лв. (с обща стойност от 11 808 757 лв.).  

Най-задлъжнели са депутатите Росица Кирова от ГЕРБ – 2 592 488 лв., следвана от Калоян Икономов от Продължаваме промяната – 681 458 лв.и Николина Ангелкова от ГЕРБ – 629 000 лв.

С оглед на тези данни, очаквано парламентарната група на ГЕРБ има най-голяма сума задължения – 6.3 млн. лв., следват ги от Продължаваме промяната с 3.9 млн. лв. и ДПС с 1.6 млн. лв. Повече за задълженията по групи, може да видите в графиката: 

Loading...

Loading…

В образеца на имуществени декларации не е включена отделна графа, в която депутатите да уточняват конкретната финансова институция или компания, към която са направени задълженията. Единствено се подава информация дали кредитора е банка, физическо или юридическо лице. Поради тази особеност 80 народни представители са посочили в кои банки са изтеглили кредит. Тези депутати са търсили най-често ДСК, която е отпуснала 51 кредита, следвана от Първа инвестиционна банка с 20, Пощенска банка и Райфайзенбанк с по 15. 

В последваща публикация екипът на „Отворен парламент“ ще представи данни и за имотното състояние на народните представители.