8 милиона лева са „наличните” парични средства на депутатите

Какви превозни средства използват депутатите в 47-ото Народно събрание?
30.03.2022
Спестяванията на депутатите в началото на мандата
16.04.2022

8 милиона лева са „наличните” парични средства на депутатите

В публичното пространство заплатите на народните представители често са обсъждана тема. Според правилата, приети от парламента, депутатската заплата е 3 пъти по-голяма от брутното средно възнаграждение в държавния сектор за последния месец на предходното тримесечие. Преизчисляването се прави автоматично. Така например в първите три месеца от 2022 г. депутатите са получавали по 5 616 лв. (за м. декември 2021 г. служителите в държавния сектор са получавали средно по 1 872 лв.). 

Допълнителни средства се разпределят към народните представители чрез т.нар. ⅔-ти за представителни разходи (които възлизат на около 3 750 лв. на месец). Депутатите имат право на заплащане също за свое участие в ръководството на парламентарните комисии и групи, за участие в подкомисии, временни комисии, работни групи и др.

Екипът ни прегледа подадените от депутатите имуществени декларации, публикувани в електронния регистър на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). В предишна публикация обобщихме данните за притежаваните от народните избраници моторни превозни средства (МПС). В настоящата ще покажем картината за материалното положение на народните избраници в началото на мандата им. В образеца на имуществена декларация, присъства обособена графа „Налични парични средства”. Предполага се, че това са средствата, до които депутатите имат бърз достъп, тъй като тя е отделена от „Банкови влогове/депозити/”. Данните показват, че общо 131 депутати са декларирали налични средства на стойност 8 069 423 лв. Още 4-ма са посочили средства само на своите съпрузи и/или деца. 

Народните представители с най-много налични средства са Делян Пеевски (ДПС) с 1 543 000 лв. и Красен Кралев (ГЕРБ) с 522 862 лв. Сред другите парламентарни групи своеобразни „първенци” са Герогри Михайлов (БСП) с 450 393 лв., Виктор Насър (Продължаваме промяната) с 230 583 лв., Иво Русчев (Възраждане) с 97 000 лв., Танер Тюркоглу (Има такъв народ) с 75 000 лв. и Атанас Атанасов, Ивайло Мирчев и Владислав Панев (Демократична България) с по 20 000 лв. 

Средствата на депутатите в отделните парламентарни групи са: 

Loading...

Loading…

Народните избраници, декларирали налични парични средства в размер над 100 000 лв., са общо 18. 

Формата на имуществените декларации не съдържа указания каква точно информация се включва в графата „Налични парични средства”. Така не можем да определим дали това реално са пари в брой, суми по разплащателни банкови сметки (картови и/или безкартови), средства в трезори/сейфове или съхранявани по друг начин. Предвид това, за да се прецизира подаваната информация, би следвало във формата на имуществените декларации да се включи конкретна дефиниция на съответната категория парични средства.

Също така в декларациите не е посочен произхода на наличните парични средства – дали са от работна заплата, от дивиденти, от спестявания и т.н.

В последващи публикации ще представим информация за обявените от народните представители депозити в български и чужди банки.