Особености при машинното гласуване 2 в 1

Къде се насочиха медийните пакети от изборите през юли?
08.10.2021
Кампанията 2 в 1 – най-малко разходи за медии от 2014 г. насам
26.10.2021

Особености при машинното гласуване 2 в 1

Централната избирателна комисия (ЦИК) вече показа как ще се проведе машинното гласуване на 14-и ноември, когато едновременно ще може да дадем вота си на президентските избори и на тези за Народно събрание. От демонстрациите стана ясно, че има няколко основни момента в процеса на гласуването с машина, които могат да доведат до объркване и затруднения сред избирателите. Настоящата публикация ще се фокусира върху тях и върху въпросите, които остават неизяснени от информацията, представена до момента от ЦИК.  

Някои ключови етапи от машинното гласуване 

Тъй като на 14-и ноември ще гласуваме на една машина и за двата вида избори, тя ще може да зареди на екрана си и двете бюлетини. Това е изцяло нова ситуация както за избирателите, така и за изборната администрация. 

В тази връзка гласуващият следва да е наясно, че още в самото начало трябва да посочи за кой вид избори иска да даде своя вот. Опциите на застаналия пред машината са три: Избори за президент и вицепрезидент и за народни представители, Избори за президент и вицепрезидент и Избори за народни представители. След като маркира една от тези възможности, той следва да натисне и надписа в долната дясна част на екрана “Потвърждавам”. Това ще го отведе на следваща страница на машината. Там избирателят има последен шанс да промени или потвърди решението си за вида избори, в който/в които ще гласува. Как изглеждат екраните на машината, описани в тези стъпки, може да се види по-долу:  

От публичните изказвания на представители на ЦИК става ясно, че ако избирателят посочи само една от опциите (избори само за президент и вицепрезидент или само за народни представители), то той няма да може да даде вота си и за другата. Не е предвидено да му се предостави втора карта за гласуване, а софтуерът на машината не позволява промяна на избора.  

Ако избирателят посочи, че ще участва и в двата вида избори, на екрана първо се зарежда бюлетината за президент. Тук проблем е наличието на полета за маркиране както за Следваща стр., така и за преминаване “Към избори за НС”:    

Тяхната близост е предпоставка за объркване на гласуващия. От демонстрациите на машинното гласуване, направени от ЦИК, не става ясно и дали има възможност за продължаване към изборите за парламент, без да бъде отбелязан вот за президентСходен проблем може да възникне при гласуването за народни представители. В тази бюлетина има опции за посочване – “Следваща стр.” и “Преглед”, които отново са много близо една до друга и може да доведат до грешка.

Когато и изборът за депутати е направен, гласоподавателят трябва да натисне надписа “Преглед” в долния десен ъгъл на екрана. В този случай на машината се показва информация за посочените от него кандидати за президент и вицепрезидент и партии/коалиции за парламент. Ако изборът трябва да бъде променен, това става чрез натискане върху “Промени избора”. Тогава обаче, без значение дали корекцията е в бюлетината за президент или в тази за парламент, задължително трябва да се премине повторно и през двете

Значението на разяснителната кампания и подготовката на секционните комисии 

Описаните по-горе специфики и въпроси пораждат необходимост от реакция на изборната администрация в няколко насоки, за да може да се предотврати объркване на избирателите и нарушение на процедурите при подаване на вота. 

Усложненият процес по гласуване следва да бъде обяснен стъпка по стъпка с мащабна информационна кампания. Тя трябва да включва и уточнения за всички етапи от гласуването, в които избирателите потенциално могат да се объркат. Провеждането на тази кампания вече следва да е в ход, а отговорността за нея в голяма степен е на ЦИК и на районните избирателни комисии (РИК). От администрацията направиха заявка да осигурят минимум 280 машини в различните общински центрове в страната, за да може да гражданите там да се включат в демонстрационно гласуване. Информация кога и къде точно ще се случи това не е публикувана към този момент на официалните Интернет страници на ЦИК и отделните РИК-ове. 

Тук не трябва да забравяме, че и политическите партии имат роля в този процес. От една страна техни са предложенията за назначения в изборната администрация на всички нива, а от друга – те следва да имат интерес симпатизантите им да бъдат запознати с технологията на гласуване. 

Важно е да се наблегне и на обученията на районните и секционните изборни комисии (СИК). В настоящата здравна обстановка е много вероятно те да преминат отново онлайн. Опитът на Институт за развитие на публичната среда като организация наблюдател на изборите показва, че голяма част от членовете на СИК не бяха напълно запознати с функционалността на машините през април и юли, а някои от тях за първи път имаха достъп до устройствата в самия изборен ден. Подобно протичане на подготовката на СИК-овете за предстоящите избори може да доведе до сериозни затруднения на 14-и ноември. На членовете на комисиите трябва да се обърне специално внимание по какъв начин да обслужват устройствата; какви са визуализациите на екрана при различните етапи от гласуването; ключовите моменти при закриването на изборния ден и отпечатването на резултатите. Полезно би било изброеното дотук да се включи в самостоятелна част от Методическите указания на ЦИК. По този начин членовете на СИК ще се чувстват подготвени да подпомагат с конкретни насоки избирателите, без да нарушават тайната на вота. Същевременно и гласуващите ще знаят, че ще могат да получат отговор на въпросите си от комисията.