Какви приходи отчетоха партиите в кампанията за парламентарни избори юли 2021?

Медийното финансиране и препятствията пред неговата отчетност
08.07.2021
Каква е „цената” на кампанията за предсрочните избори през юли?
30.09.2021

Какви приходи отчетоха партиите в кампанията за парламентарни избори юли 2021?

Участие в предсрочните избори на 11-и юли взеха 15 партии и 8 коалиции. Всички те подадоха в срок своите финансови отчети пред Сметната палата. Преглед на информацията в тях показва, че тези политически субекти са набрали финансиране в размер на 9 182 839 лв. Кои са източниците на посочените средства ще представим в настоящата публикация.

Какви са правилата?

Законодателството изисква, участвалите в изборите да подадат пред Сметната палата финансови отчети за кампанията си в срок от 30 работни дни след изборния ден. Отчетите се публикуват в Единния регистър по Изборния кодекс. За съжаление това продължава да се случва във формат, който не позволява последващата им машинна обработка.

Според действащите правила партиите финансират кампанията си със собствени средства, такива на кандидатите и дарения от физически лица. Коалициите от своя страна – със средства на партиите, участващи в тях, средства на кандидатите и дарения от физически лица. По време на кампанията няма лимит за дарения от физически лица, но всички получени от участниците средства или суми следва да бъдат декларирани в 7-дневен срок от получаването им.

Партиите и коалициите, които не получават държавна субсидия, могат да ползват медиен пакет в размер до 40 000 лв. Ако в коалиция участва партия със субсидия, то размерът на медийния пакет се намалява. Тези средства се използват за платено отразяване на предизборната кампания в предпочитани от политическите субекти медии.

В отчетите от тези избори за пореден път се забелязват известни несъответствия при публикуваните в регистъра данни. Отговорните за изготвянето на отчетите са допускали грешки при попълването на конкретни графи, в някои случаи изобщо липсва категоризация на приходи/разходи, и др.

Приходите на партиите и коалициите

Общата сума на посочените в отчетите приходи на партиите възлиза на 2 200 513 лв.

Със структурата на приходите на партиите, участвали на парламентарните избори през юли, може да се запознаете в следващата интерактивна графика:

Loading...

Loading…

В нея не са включени приходите на „Републиканци за България” – 408 540 лв. От партията не са посочили техния произход. Поради тази причина и разпределените в категориите суми отразяват само набраните от останалите 14 партии средства.

В структурата на приходите основен дял за поредна кампания има държавната субсидия. Тя възлиза на 1 116 986 лв. или 62.3% от отчетените постъпления. Субсидията е единственият източник на финансиране на ДПС – 775 066 лв. При партия Възраждане пък, тя е 91.9% от приходите или 185 053 лв.

Единадесет от участвалите в изборите партии, не са получавали държавна субсидия. Това нарежда на второ място като източник на приходи медийните пакети – 393 500 лв. или почти 22% от всички партийни постъпления.

Прави впечатление, че средствата от членски внос са незначителен дял от цялостното финансиране на кампаниите – сумата възлиза едва на 18 863 лв. или 1.1%.

Четирите партии, отчели най-големи приходи за изминалата кампания, са представени в графиката. ГРАФИКАТА Е ИНТЕРАКТИВНА – доближете мишката, за да видите данните за конкретен субект:

Loading...

Loading…

*Средствата на „Републиканци за България” – 408 540 лв., не са включени в графиката, тъй като от формацията не са отбелязали техния източник. Декларираните приходи на политическата партия на Цветан Цветанов я нареждат на второ място сред 15-те политически партии.

Общата сума на приходите на коалициите е 6 982 326 лв. Основен дял във финансирането на кампаниите им са собствените средства на партиите – 6 015 820 лв. или 86%. Начинът на публикуване на отчетите в регистъра на Сметната палата обаче, не позволява определяне на произхода и вида на тези приходи – дали са от държавна субсидия, членски внос, стопанска дейност или банкови заеми, например. Сред тези формации са партиите ГЕРБ, БСП, и включените в състава на коалициите Демократична България и ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! – всички, получили представителство в предходния парламент и разполагащи с държавна субсидия.

Със структурата на приходите на коалициите, участвали на парламентарните избори през юли, може да се запознаете в интерактивната графика по-долу:

Loading...

Loading…

Отчетите на коалициите показват, че най-много приходи са представили от коалицията ГЕРБ-СДС – 2 175 899 лв. Всички те са от собствени средства на партиите като впечатление прави разпределението им. Документите показват, че голямата част от тези средства са от сметката на ГЕРБ – 2 142 803 лв. По-интересното обаче е, че 1 323 187 лв. от тях са декларирани като „непарични средства”. Тук обаче не става въпрос за конкретни дарения, направени по време на предизборната кампанията, а такива, които партията е получила преди това.

Сред коалициите най-голям е размерът на привлечените от ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! дарения – 78 917 лв. Най-много собствени средства на кандидатите като част от приходите си са декларирани от БСП за България – 191 073 лв.

С данните за петте коалиции, отчели най-големи приходи за изминалата кампания, може да се запознаете в графиката. ГРАФИКАТА Е ИНТЕРАКТИВНА – доближете мишката, за да видите данните за конкретен субект:

Loading...

Loading…

Данните от финансовите отчети показват, че приходите, на които са разчитали участниците в последната предизборна кампания, са субсидиите на партиите и съответно собствените средства на коалициите. Предстои да видим колко и какъв тип средства са заделили и ще успеят да наберат политическите субекти предвид предстоящите 2 паралелни кампании – за президентски и предсрочни парламентарни избори. В последващи материали екипът ни ще представи анализ на разходите, извършени по време на кампанията през месец юли, както и къде бяха насочени медийните пакети.