Как се разходваха медийните пакети за парламентарните избори през април?

Предизвикателствата пред машинното гласуване – симулация
04.06.2021
Скромни разходи за медийно отразяване в първите дни на предизборната кампания
22.06.2021

Как се разходваха медийните пакети за парламентарните избори през април?

На 9-и юни Централната избирателна комисия (ЦИК) ще обяви политическите формации, които имат право на безвъзмездни средства под формата на медийни пакети, за да финансират предизборната си кампания. 

Само преди два месеца общата сума на тези държавни средства за партиите, които ЦИК одобри, възлизаше на 980 000 лв. (с ДДС). В кампанията за парламентарните избори на 4-и април общо 27 политически субекта можеха да ползват медийни пакети – 18 партии, 7 коалиции и 2 инициативни комитета. 

Според Изборния кодекс партиите и коалициите могат да разходват средства от пакети в размер до 40 000 лв. Коалициите, в чийто състав участват и партии, получаващи държавна субсидия, имат право на средства за медийни пакети в размер, пропорционален на дела на партиите, които нямат държавна субсидия. Инициативните комитети получават медийни пакети в размер до 5 000 лв. Тези средства за отразяване на предизборната кампания се одобряват от ЦИК и се насочват към съответните доставчици на медийни услуги.  

За да бъдат изяснени всички факти около сключването на договори за предизборно отразяване чрез медийни пакети, Институт за развитие на публичната среда (ИРПС) изпрати предложение на предходния състав на ЦИК за създаването на регистър. То предвиждаше да се предоставя стандартизирана информация за: конкретните медии, с които се сключват договорите; вида на услугите и тяхната стойност; съответните медийни форми и т.н. Създаването на подобен регистър значително би повишило прозрачността по отношение разходването на този специфичен държавен ресурс, чиято основна цел е да позволи на посланията на малките партии, които не получават субсидия, да достигат до избирателите.

Предложението на ИРПС бе докладвано от ЦИК първо на заседанието от 26.02.2021 г., а след това и на 04.03.2021 г. И в двата случая се отбелязва, че то ще бъде разгледано в работната група „Медийни пакети”. Дали подобни обсъждания изобщо са се състояли не е известно, но такъв регистър така и не бе създаден. 

Това затрудни проследяването на разходването на тези държавни средства и наложи преглед на всички протоколи от заседанията на ЦИК. След анализ на данните в тях, екипът ни установи, че одобрените договори, за които е платено със средства от медийни пакети, възлизат на 923 219 лв. (с ДДС). 

Важно е да отбележим, че често от стенограмите на ЦИК не стават напълно ясни типовете услуги, за които се разпределят средствата от пакетите. Посочва се само общата стойност на договорите между участниците в кампанията и медиите, с които те се сключват. В някои случаи не е посочена конкретна медия, а се докладва юридическото лице неин собственик. Отново по време на заседанията си членовете на ЦИК не провеждаха сериозни дебати относно съдържанието на медийните услуги и тяхната стойност.

Графиката по-долу представя разпределението на медийните пакети към различните, медийни доставчици:  

Най-много средства е привлякла телевизия Евроком – 414 600 лв. Медията традиционно е предпочитана от участниците и в предишни предизборни кампании. На парламентарните избори през април 18 политически субекта насочиха средства от медийните си пакети към телевизията. Някои от тях похарчиха цялата сума, с която разполагат – това са партия Благоденствие Обединение Градивност (39 984 лв.), партия Нация (39 916 лв.), партия Български национален съюз – НД (39 894 лв.) и партия Българско национално обединение (39 888 лв.). 

На второ място по привлечени средства е Българската национална телевизия със 191 794 лв. с 12 сключени договори с политически субекти. Най-много средства към БНТ са насочени от коалиция Демократична България (37 500 лв.), коалиция Изправи се! Мутривън! (28 500 лв.) и партия Българска прогресивна линия (27 000 лв.).

Третата най-предпочитана медия е Офнюз (Офф медия) с 65 000 лв. Голямата част от сумата идва от партия Глас народен, които са насочили целия си медиен пакет (40 000 лв.) към онлайн медията.

Партия на Зелените продължава практиката си да се рекламира в нетрадиционни за политическа агитация медии – впечатление прави договорът им с радио и телевизия Сити. 

Графиката по-долу показва как отделните политически субекти са разпределили средствата от своите медийни пакети:

Голяма част от участниците в кампанията са изразходвали напълно средствата от медийни пакети. Единствено партия Има такъв народ не е използвала тази възможност за финансиране на кампанията си. Такава беше и предварителната заявка на лидера ѝ Слави Трифонов. 

От въвеждането на медийните пакети като форма на държавна помощ за партиите в кампаниите, се наблюдават проблеми с прозрачността в разходването на тези средства. За да работи за преодоляването им, ЦИК би могла да създаде и поддържа онлайн регистър. Той би спомогнал за повишаване на публичността при договаряне на условията за политическа реклама, заплащана с държавни средства. Сред ползите ще са и информираност на публиката за значението и употребата на медийните пакети. Подобен регистър също така допуска и косвена форма на контрол от страна на самите доставчици на медийни услуги.