Колко активни бяха партиите във Фейсбук в периода на регистрация за следващите избори?

Партийните послания във Фейсбук по време на размяната на мандати за управление
12.05.2021
Партийната реклама във Фейсбук – разходи и послания (обобщение)
31.05.2021

Колко активни бяха партиите във Фейсбук в периода на регистрация за следващите избори?

Вече е ясно, че в предстоящата предизборна надпревара ще се включат 15 партии и 9 коалиции. Самата кампания пък ще стартира на 11 юни.  

В седмицата, в която партиите набираха подписи за своята регистрация за участие в изборите (18.05.2021 г. – 26.05.2021 г.), екипът ни проследи как протече комуникацията на ключови политически формации в най-популярната социална медия у нас – Фейсбук.  

В мониторинга ни са включени страниците на шестте политически субекти, спечелили места в 45-ото Народно събрание, както и на формациите ВОЛЯ, НФСБ, ВМРО и Републиканци за България, които вложиха значителни средства за реклама в традиционните медии в предизборната кампания през пролетта. В наблюдението включихме още партиите, които съставляват съответните коалиции, както и техните лидери.

В прегледа обхванахме информацията за броя и вида публикации на различните Фейсбук страници, както и за реакцията на публиката спрямо тях. На 15-те страници на политически формации и на 12-те страници на политически лидери* в този период има общо 462 публикации. Видеоматериалите сред тях са 106 и са събрали малко над 2 млн. 145 хил. гледания. Това е сериозен дял на достигнатата аудитория, като се има предвид, че на изборите през април гласуваха малко над 3.3 млн.души. Ангажираността на публиката личи от над 345 хил. харесвания и реакции, както и от 36 хил. коментара на материалите и повече от 31 хил. споделяния. Спрямо предходния период, разглеждан от нас, се наблюдава спад в интереса на последователите. Възможно е това да се дължи на липсата на интерес към партийните дела предвид разпуснатото 45-то Народно събрание и все още нестартиралата предизборна кампания.

Сред политическите формации най-много са публикациите на партията Да, България – общо 48 (от които 19 видеа), следвани от БСП с 39 публикации, които обаче не залагат на видеото в своята комуникация. 

Отново най-активни са политическите лидери на коалицията „Изправи се! Мутри вън!” – Николай Хаджигенов с 60 публикации, и Мая Манолова с 33 публикации, от които 13 във видео формат.

По отношение на двете най-големи партии в 45-ото Народно събрание – ГЕРБ и „Има такъв народ”, можем да отбележим, че техните водачи и в последните седмици ангажираха най-много внимание от страна на публиката. Бившият премиер има едва 4 публикации в този период, но те са провокирали най-много коментари – общо 9 000. Слави Трифонов пък е споделил един видео материал на своята страница, който е събрал 118 000 гледания.  

Политическата комуникация във Фейсбук има редица предимства спрямо традиционните медии. Сред тях са използването на нови механизми с възможност за прецизно таргетиране на публиката, пряко взаимодействие с нея и получаване на непосредствена обратна връзка. Според данни за потребителите във Фейсбук в България платформата се използва от 4.3 млн. души. Това превръща платформата в подходящо място за популяризиране на политическите послания и предизборни платформи. В допълнение, платформата в много по-малка степен бива обект на регулации от страна на държавата, което дава свобода на политическите партии да я използват за своите цели.


* Три от разглежданите страници са лични профили – на Бойко Борисов (ГЕРБ), на Атанас Атанасов (ДСБ) и на Николай Хаджигенов (Изправи се!Мутри вън!).

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за развитие на публичната среда и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. Повече за Фонда може да научите на www.activecitizensfund.bg.