Почти един милион лева за медийни пакети за парламентарните избори

„Аз гласувам” в помощ на информирания избор
02.03.2021
Повече от 2 млн.лв. похарчиха партиите за медии в първите десет дни от кампанията
15.03.2021

Почти един милион лева за медийни пакети за парламентарните избори

По-малко от  месец остана до предстоящите парламентарни избори на 4-ти април, 2021 г. Предизборната кампания стартира преди броени дни – на 5-ти март, а в нея за място в парламента се борят 22 партии, 8 коалиции и един инициативен комитет.   

За тези участници (партии и коалиции), които нямат право на държавна субсидия и са регистрирали кандидати във всички изборни райони, са предвидени медийни пакети в размер на 40 000 лв. (чл. 178 от Изборния кодекс). 

На коалиция, в която участват партии с право на държавна субсидия, се предоставят средства за медийни пакети в размер, пропорционален на дела на партиите, участващи в коалицията, които нямат право на държавна субсидия. Така например за настоящите избори, тъй като в коалицията ГЕРБ-СДС” едната партия не получава субсидия, са определени средства за медийни пакети в размер на 20 000 лв. В същата хипотеза попадат и ПАТРИОТИЧНА КОАЛИЦИЯ – ВОЛЯ-НФСБ” – там 6 от общо 8-те партии не получават държавна субсидия и по тази причина коалицията може да бъде подпомогната с 30 000 лв.  

Инициативните комитети, които са регистрирали кандидати, получават държавни средства за медийни пакети в размер на 5 000 лв. 

Средствата за медийните пакети за сметка на държавния бюджет се използват за заплащане на различните платени форми на отразяване на предизборната кампания чрез доставчиците на медийни услуги. Редът за предоставянето и разходването на средствата за медийните пакети се определя от Централната избирателна комисия съгласувано с министъра на финансите.

С решение № 2176-НС от 08.03.2021 г. ЦИК посочи субектите, които имат право да ползват медийни пакети и техния размер.

От държавни средства могат да се възползват общо 26 субекта – 18 партии, 7 коалиции и 1 инициативен комитет. За справка на предишните парламентарни избори през 2017 г. от медийни пакети са се възползвали 7 партии, 8 коалиции и 9 комитета. 

Общата сума, на одобрените от ЦИК пакети, възлиза на 975 000 лв. (с ДДС).

В таблицата по-долу са представени подробно субектите, които могат да се възползват от медийни пакети и сумите, с които могат да разполагат.

Loading...

Loading…

Информация за услугите, към които се разпределят средствата от медийните пакети, до момента може да се получи само частично. Това става чрез стенограмите на ЦИК, в които най-често се посочват участниците в кампанията, общата стойност на договорите и медиите, с които са подписани. Проблемът е, че информацията, която получаваме от тези документи е непълна – например в част от случаите не се посочва конкретната медия, а по време на обсъжданията се споменава единствено компанията – собственик. Често не става ясно и за каква форма на медийно отразяване се одобряват тези средства. Тук трябва да посочим, че медийните пакети са форма на държавна помощ, целяща да предостави достъп до предизборно отразяване за тези участници в изборите, които нямат право на субсидия. И в тази връзка е необходимо информацията за начините, по които този ресурс се разходва, да бъде прозрачна и достъпна за публиката. С тази цел в края на месец февруари, 2021 г. Институт за развитие на публичната среда разработи и представи предложение до ЦИК за създаване на публичен регистър за медийни пакети в предизборната кампания. От стенограмите на ЦИК става ясно, че Комисията разглежда това предложение, за да бъде изработен регистър съобразен с нейното решение относно реда за предоставяне на пакетите.    

Екипът ни ще следи към кои доставчици на медийни услуги ще бъдат насочени средствата от пакетите по време на кампанията и ще представи информация за това в последващи публикации.