Имат ли медиите тарифи за парламентарните избори?

Едва 1.9 млн. лв. похарчиха партиите за медии в предизборната кампания
07.11.2019
Почти един милион лева за медийни пакети за парламентарните избори
09.03.2021

Имат ли медиите тарифи за парламентарните избори?

На 4-и април 2021 година ще се проведат избори за народни представители в България. Традиционни медийното отразяване заема водещо място в разходите за предизборни кампании (около 50 % от всички разходи, без в тях да са включени средствата от медийни пакети за участниците). Логични са очакванията в настоящата ситуация този процент да се увеличи значително. В условията на КОВИД-19 пандемия физическата кампания чрез провеждане на всякакъв тип агитационни събирания – митинги, концерти и т.н., ще бъде сериозно ограничена, вероятно за сметка на медийното присъствие. 

На последните парламентарни избори през 2017 г., политическите субекти са разходвали 5 592 037 лв. (55%) за отразяването на кампаниите си в медиите – така тези разходи са били основната тежест за партийните бюджети (като в тях не са включени средствата за медийни пакети – около 520 хил.лв.). Разходите за предизборна кампания 2017 са показани в графиката по-долу:

Институт за развитие на публичната среда (ИРПС) ще следи за разходите на участниците за медийно отразяване и за предстоящия парламентарен вот. В тази предизборна кампания мониторингът ни ще включва официалните страници на 40 национални и регионални медии – 10 телевизии, 3 радиостанции, 13 вестника и 14 информационни сайтове и агенции. 

Електронните, печатните и онлайн медии са длъжни да обявяват на уебсайтовете си условията и цените за отразяване на предизборната кампания съгласно Изборния кодекс (ИК). Крайният срок за това изтече вчера (22-и февруари). Тарифите на Българската национална телевизия и Българското национално радио бяха приети от Министерски съвет (МС) с постановление № 52 от 18-и февруари 2021 г.

Медиите са задължени да изпращат своите тарифи и до Централната избирателна комисия (ЦИК) и Сметната палата. Според изборното законодателство тарифите “…не могат да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания.” В допълнение, цените и условията за отразяване, които предоставят доставчиците на медийно съдържание, са едни и същи за всички партии, коалиции, инициативни комитети и регистрирани кандидати.

Започваме серията от публикации с информация за това дали доставчиците на медийни услуги спазиха изискването да публикуват тарифите си за отразяване на кампанията за парламентарни избори 2021. Предоставената информация е актуална към 22-и февруари. 

Медиите, включени в наблюдението на ИРПС, са посочени в следващата графика.

Ден след крайния срок само една от мониторираните медии не е публикувала тарифите си за отразяване на политическите субекти в предстоящата кампания. Това е регионалният вестник “Вяра Нюз”.  

Както и в предишни кампании, продължава практиката на част от медиите да посочват общи тарифи за политическа реклама, с което считат, че са изпълнили изискванията на изборното законодателство и по отношение на отразяването на предизборните кампании. Сред тях са например: в. Струма, в. Борба, Фрог Нюз и други. 

Две медии, които сме включвали в предишни кампании, отпаднаха от настоящия мониторинг. Това е в. Дума, който традиционно в кампаниите си не обявява нито тарифи, нито сключени договори, но публикува материали с предизборна агитация и очакванията ни са, че тази практика ще продължи. В тази кампания не е включен и СЕГА, чиито представители заявиха пред екипа ни, че няма да сключват договори с участниците в кампанията. 

ЦИК е органът, който следи спазването на изискванията за обявяването на тарифите от медиите. Той може да действа по сигнал или жалба или по своя инициатива. Съгласно ИК глобите за първо и повторно нарушение са съответно от 2 000 до 5 000 лв. и от 5 000 до 10 000 лв. 

Основно две са целите при обявяване на тези тарифи. Първата е проследимост на това условията за сключване на договори за всички кандидати да са еднакви. Втората е постигане на дисциплиниращ ефект за самите доставчици на медийни услуги. Нашият опит през годините, обхващащ всички видове избори от въвеждането на тези разпоредби в ИК през 2014 г. и мониторинг на между 40 и 50 медии, показва, че преди тази кампания за пръв път толкова много от тях са спазили изискванията.  

По време на предизборната кампания за медиите съществува и задължение да предоставят информация за всеки договор на интернет страниците си в тридневен срок от подписването му. Това изискване на Изборния кодекс важи и за безвъзмездните договори, както и за договорите, сключени чрез посредник. Договорите се премахват не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

След старта на предизборната кампания, екипът ни ще следи за спазването на тези задължения и направените медийни разходи от политическите субекти в поредица от публикации.