Велко Милоев: ОСЦИК трябва да мисли за практически решения в настоящата законодателна рамка

Видеонаблюдение в изборния ден – възможност с редица неизвестни
16.01.2021
Росица Матева: Изключително важно е ЦИК своевременно да определи условията и реда за машинно гласуване
28.01.2021

Велко Милоев: ОСЦИК трябва да мисли за практически решения в настоящата законодателна рамка

В Народното събрание бе внесен Законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. В него се предвижда да се приемат правила за организацията и реда на изборите в настоящата епидемична обстановка. Те следва да гарантират живота и здравето на избирателите, членовете на избирателните комисии и другите участници в изборния процес.” Предвидено е тези правила да се приемат от Централната избирателна комисия (ЦИК) след консултации с Националния оперативен щаб, Националния ваксинационен щаб и Обществения съвет към ЦИК”.

По теми, свързани с изготвянето на тези здравни правила, разговаряме с Велко Милоев. Той е част от Обществения съвет (ОСЦИК) и експерт с дългогодишен опит в сферата на независимото наблюдение на избори в редица държави. 

Има ли ОСЦИК готовност да участва в подобни консултации?

Израел е сред страните, в които бяха отворени специални места за гласуване за карантинираните – март 2020 г.

Според мен няма, поне към момента, в който отговарям на въпросите ви. ОС огласи едно становище на 6 януари, получило прилично внимание, с настояване час по-скоро институциите да ни кажат, че са започнали работа по covid изборите. Което и стана точно през онези дни по повод консултациите при президента. Засегнахме няколко основни теми като провеждането онлайн на максимален брой дейности от изборния календар или гарантирането на правото на глас на карантинираните. За консултациите вече трябва да се влезе в техническите подробности. Но не бива според мен ОС да дава препоръки за маските, ръкавиците и дезинфектантите – не е наша работа, обещано беше съвсем скоро да бъде публикуван здравният протокол за изборите. Трябва да имаме мнение по въпроси, от които разбираме – например какво от процесите по регистрация на партии, коалиции и кандидати, които сега се извършват „контактно“, на хартия, да стане „дистанционно“. Или как да се съчетаят подвижите СИК със специалните места за гласуване на карантинираните, предвидени в законопроекта, който вече урежда някои елементи по темата ни.

Гласуване с подвижна избирателна кутия на президентските избори в Молдова – ноември 2020 г.

Вие сте проучил практики за организирането на избори в епидемична обстановка в редица страни. Какво показва вашият прочит? Кои са най-често срещаните мерки в защита на здравето на участниците в изборния процес?

Гласуването от автомобил бе въведено за първи път в Литва на парламентарните избори през октомври заради пандемията. Октомври 2020 г.

Наборът от мерки, прилагани в Европа през 2020 г., не е чак толкова голям. Прочитът ми на информационните и аналитични материали на международни организации поставя на първо място консултациите и координацията на институциите, отговорни за насрочване и провеждане на изборите, здравните власти и обществото. Което вече става или започва да става в България. С обичайните препирни. На второ място слагам препоръката (която си е отпреди епидемията), че т.нар алтернативни методи за гласуване могат да се разширяват, ако вече има някакъв опит с тях, или да се въвеждат само след продължително тестване и при наличие на необходимото доверие в обществото. Например чехите си гласуват по правило в събота и неделя, в Италия са имали подобен опит и се връщат към него заради епидемията. Гласуването от автомобил бе ново за чехите и литовците, но явно там са преценили, че гражданите няма главно да пускат вицове по темата. Много държави имат опит с гласуването по пощата и го използваха през 2020 г, както с предварителното гласуване или подаване на бюлетина чрез пълномощник.

Кои от тези мерки според Вас са най-приложими в българската действителност, особено с оглед ограниченото време, с което институциите разполагат за въвеждането им?

На този етап е почти сигурно, че приложими ще са само мерките, които не противоречат на Изборния кодекс (ИК) или на законопроекта за изменения и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Управляващото мнозинство от доста време се обяви против други промени в законовата рамка.

По отношение на хигиената в секциите, наред със споменатите маски за членове на СИК и за избирателите, дезинфектанти и прочие, очаквам в здравния протокол да е посочена минимална дистанция между присъстващите в изборното помещение – както при почти всички европейски избори през 2020 г, при които тя е била най-често 1,5 метра. Което ще означава, почти автоматично, чрез протокола или чрез правилата на ЦИК ограничение на броя на хората в секцията, каквото по един или друг критерий са имали в Македония, Австрия, Италия, Черна гора, Румъния, Полша и Русия. Прибавете към това изискването на ИК никой да не е по близо от три метра от кабината за гласуване, когато в нея се намира гласоподавател. Партиите и НПО, които ще имат мрежи от застъпници и наблюдатели, би трябвало вече да имат планове за тази ситуация.

Безопасната дистанция по-лесно се осигурява, когато гласуването се провежда в големи зали и зад паравани вместо в „тъмни стаички“. Южна Корея, парламентарни избори през април 2020 г.

Спазването на дистанция изисква дисциплина или контрол върху броя на хората в секцията. Полша, президентски избори, юни – юли 2020 г.

Предстои изготвянето на здравен протокол за провеждането на изборите. Според Вас кои основни моменти трябва да бъдат засегнати в него?

Добре би било с цел спазване на предписаната дистанция в секциите и на опашките пред тях да има контрол и на броя на хората в сградата, училище най-често. Очаквам още протоколът да посочи кои от изборната администрация са на „първа линия“ с оглед включването им в доброволната имунизация. Подвижните СИК, доста очевидно, но не само те може би. Контрольорите на реда, ако ще има такива, обучителите на секционните комисии.

Вече има съображения, че намирането на членове на секционните комисии ще е затруднено заради настоящата пандемия. Имате ли предложения как да бъдат попълнени съставите на тези комисии?

Още на първичните избори в САЩ властите срещнаха затруднения да наемат персонал за местата за гласуване. Флорида, август 2020 г.

Предложението на Обществения съвет, макар и с възражения от някои колеги, бе да се обучат резервни членове извън партийните номинации. Без промяна на ИК това явно няма да стане точно така. Резерви, които да заместят отказалите се или просто неявилите се в изборния ден, трябва да се търсят сред хора с предишен опит в СИК, а партиите да бъдат насърчени да ги припознаят като „свои“ – те са ги и предлагали навремето. ОС отдавна предлага РИК да си направят бази данни на такива хора, а какво точно имат на разположение – не знам. На резервите трябва да се плати поне за участие в обучението, независимо дали ще бъдат назначени при необходимост.