Колко дължат депутатите в края на мандата си?

Доходите на депутатите – повече въпроси, отколкото отговори
02.12.2020
Какви превозни средства използват депутатите в 47-ото Народно събрание?
30.03.2022

Колко дължат депутатите в края на мандата си?

В серия от публикации екипът на „Отворен парламент” представя данните от  имуществените декларации на народните представители за 2019 година, подадени съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. В последната статия сме обобщили информация за кредитите на депутатите. 

От наличната информация, става ясно, че общо 123 (95 мъже и 28 жени) депутати са декларирали задължения според данните в електронния регистър на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Декларациите показват, че още деветима депутати пък са посочили задължения само на своите партньори за 2019 г. Длъжниците в парламента са намалели в сравнение с 2017 година, когато общо 174 народни представители са обявили дългове.  

Дължими плащания над 5 хил. лв. са обявили 118 депутати. Някои не са посочили конкретен кредитор, а само юридическо или физическо лице. Все пак, сред отбелязалите конкретна компания, най-много задължения има към  ДСК – 33, Първа инвестиционна банка – 17, Обединена българска банка – 9, Централна кооперативна банка – 8 и Пощенска банка – 8.

Повечето задължения на депутатите са към банки или лизингови компании, но има и случаи с конкретни фирми, а също и такива към НАП.

Графиката е интерактивна.  За видите подробна информация, доближете мишката до нея.

 

Loading...

Loading…

Общата сума, която депутатите дължат според данните в подадените декларации, възлиза на 30 876 969 лв. Задълженията на техните съпрузи в допълнение, са на стойност 33 164 365 лв. 

Най-много кредити обслужва заместник-председателя на парламента и лидер на ВОЛЯ Веселин Марешки – 19 775 241 лв. (или 64% от цялата сума на депутатите). Съпругата му пък има задължения в размер на 27 811 322 (или 84% от сумата на партньорите на народните представители). Справка с данните от 2017 година показва, че и тогава кредитите на двамата възлизали на 90 355 662 лв. Така се оказва, че за 3 години семейство Марешки е успяло да погаси половината от задълженията си (или средно са изплащали по около 14.5 млн. лв. годишно). 

На второ и трето място по кредити се нареждат съответно Митко Полихронов (ГЕРБ) с 1 247 460 лв. и Йордан Апостолов (Обединени патриоти) – 975 000 лв. 

В следващата инфографика може да се запознаете с данни за задълженията по парламентарни групи:

Loading...

Loading…

В публикациите ни дотук представихме редица данни от имуществените декларации на народните представители за 2019 г. Въпреки че в най-обща степен може да се очертае информация за тяхното материално състояние (движимо и недвижимо имущество, задължения, заплати и пр.), остават и редица неизвестни, свързани с доходите на депутатите, пряко кореспондиращи с тяхната дейност като такива. Това се дължи на формата на тези декларации и начина, по който се попълват те. Съществен проблем се съдържа и в текстовете на Правилника за дейността и организацията на Народното събрание, които в редица свои части има само пожелателен характер.