Автомобили на лизинг и за безвъзмездно ползване за депутатите

Колко спестиха депутатите за три години?
20.11.2020
Доходите на депутатите – повече въпроси, отколкото отговори
02.12.2020

Автомобили на лизинг и за безвъзмездно ползване за депутатите

В поредица от публикации екипът на „Отворен парламент” обобщава актуалните данни от имуществените декларации на депутатите за миналата година. В настоящата ще представим подробности относно моторните превозни средства на народните представители. 

Нашият преглед установи, че 41 депутати са посочили лично притежание на общо 52 МПС. Част от депутатите обаче отбелязват, че собствеността на превозните средства е споделена с техните съпрузи. Лично притежаваните от народните представители моторни превозни средства са 42 леки автомобила, 4 товарни автомобила, 3 мотоциклета, 1 лодка, 1 каравана, 1 АТВ. Стойността на притежаваните моторни превозни средства възлиза на 857 763 лв.

В декларациите на 41 народни представители са посочени и МПС, които се изплащат на лизинг с обща стойност 1 718 642 лв. Не може да се установи обаче конкретният брой на тези превозни средства, нито дали това е цялата или остатъчната им стойност. 

Също така 11 депутати са отбелязали, че ползват безвъзмездно общо 15 автомобила.

Най-предпочитаните от народните представители марки автомобили са: 

Според подадените декларации, депутатът с най-много превозни средства – 5 броя, е  Калин Вельов (ГЕРБ), който притежава 2 автомобила, 3 мотоциклета и каравана. 

Най-скъпият деклариран автомобил е Фолксваген на стойност 135 000 лв. от Владислав Николов (ГЕРБ). След него по най-много отделени средства за своите коли се нареждат  Стефан Бурджев (БСП), притежаващ Мерцедес С350 на стойност 100 000 лв. и Владимир Тошев (ГЕРБ) с Ауди А8 за 80 000 лв.

Сред най-евтините автомобили са тези на Валентина Найденова (БСП), притежаваща Фолксваген Голф за 500 лв., Станислав Попов (ГЕРБ) със Субару Импреза на същата стойност и Милен Михов (ОП) с Трабант за 100 лв. Още един Трабант е декларирал депутатът Симеон Найденов (ВОЛЯ) на стойност 4 000 неденоминирани лева. 

Автомобилите на ВОЛЯ

Интерес буди автопаркът на депутатите от партия ВОЛЯ. Парламентарната група се състои от 12 народни представители, като половината от тях са декларирали, че ползват безвъзмездно превозни средства, предоставени им от партията. Става въпрос общо за 10 автомобила. Осем от тях са с марка Ауди (като депутатите често посочват, че това е Ауди 8), един е Мерцедес и един е Бентли. От декларациите на депутатите от Воля става ясно, че партията е снабдила повечето от тях с посочените автомобили през 2017-та година – 6 автомобила, сред които един е Бентли, ползван от председателя на парламентарната група и партията Веселин Марешки. През 2018-та година към тези МПС се добавя един Мерцедес, а през 2019-та година още три автомобила Ауди.  

Преглед на годишния финансов отчет за 2019-та година на партия ВОЛЯ показва, че тя е ползвала активи на оперативен лизинг – при този лизинг съответният дълготраен материален актив се ползва (наема) за даден период без опция за придобиване на собствеността. Лизинговите вноски се осчетоводяват като разход по сметка „Външни услуги”, а самите активи не се заприходяват и не фигурират в счетоводния баланс. 

Партия ВОЛЯ посочва, че през 2019 г. на оперативен лизинг е ползвала следните активи – 16 броя офиси и 6 броя автомобили. Общо за това са изхарчени 261 хил. лв. Тази сума е сбор от разходите за наем на помещения, по всяка вероятност отразени като „Разходи за регламентирана дейност” – 146 хил. лв., и тези за лизинг на автомобилите, които предполагаме са отбелязани като „Административни разходи” – 115 хил. лв.

От финансовите отчети на ВОЛЯ за 2018-та и 2017-та година не могат да се направят еднозначни заключения къде и дали са включени разходи за оперативен лизинг на автомобили. Не са посочени и автомобили, отбелязани като дълготраен материален актив на партията. 

Данните показват, че очевидно от партията са успели да договорят много преференциални условия за оперативния лизинг, който използват. Справка за предлаганите услуги за наем на месец например за автомобил Ауди 7, показва, че ако той е за срок от минимум 36 месеца, то базовата месечна лизингова вноска ще възлиза на около 3 000 лв. С ДДС. Разбира се, офертите имат лимит на изминавани километри в рамките на до 1 500 – 2 000 км. на месец и редица други „екстри”.  

Още обобщена информация от имуществените декларации на народните представители ще представим в следващи публикации в блога “Отворен парламент”.