Колко спестиха депутатите за три години?

Парите в брой на депутатите – близо два пъти повече отколкото в началото на мандата им
17.11.2020
Автомобили на лизинг и за безвъзмездно ползване за депутатите
26.11.2020

Колко спестиха депутатите за три години?

В поредица от статии екипът на „Отворен парламент” представя обобщена информация за имуществените декларации зa 2019-та година на депутатите, подадени съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.

Настоящата публикация съдържа данни за заделените в депозити средства на народните представители в 44-то Народно събрание и сравнение какви промени са настъпили в техните влогове от 2017 г. насам. Това са техните спестявания в допълнение към наличните парични средства, за които писахме в предишна статия. Трябва да отбележим, че някои от депутатите са декларирали и влоговете на свои съпрузи и деца, които екипът ни е включил в общата сума на средствата. 

Според данните от електронния регистър на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) общо 174 (124 мъже и 50 жени) народни представители са декларирали депозити (лични и на членове на семействата им) в страната и в чужбина. Това е значително увеличение спрямо 2017 г., когато 128 депутати са декларирали банкови влогове. Седем от народните избраници са декларирали само депозити на свои съпрузи/деца за 2019 г. 

Общата сума от всички влогове възлиза на 35 256 472 лв., като 3 072 869 лв. от тях са инвестирани в депозити в банкови институции извън страната. Тук отново наблюдаваме нарастване на средствата спрямо началото на мандата на 44-то Народно събрание, когато депутатите са декларирали спестявания на стойност 29 711 590 лв. (в тази сума са включени и депозитите на членове на техните семейства).

Тримата с най-големи спестявания са Делян Пеевски (ДПС) – 12 360 944 лв., Красимир Велчев (ГЕРБ) – 749 300 лв. и Вежди Рашидов (ГЕРБ) – 720 062 лв. Сред половинките на депутатите се открояват депозитите на съпруга на Емилия Станева – Милкова (ГЕРБ), който е посочил 2 078 690 лв., на съпругата на Веселин Марешки (Воля) – 1 167 126 лв. и на съпруга на Елена Пешева (Воля) с 632 921 лв.

Петима са депутатите, обявили вложени средства в държава, различна от България.  С депозити в чужбина на стойност от 2 820 025 лв. разполага Делян Пеевски (ДПС), Александър Иванов (ГЕРБ) е посочил 22 736 лв., Петър Кънев (БСП) – 11 514 лв., Галя Захариева (ГЕРБ) – 8 900 лв. и Борис Кърчев (ГЕРБ) – 284 лв. 

Депозити над 100 000 лв. са декларирали 42-ма народни представители. Най-малко лични спестени средства е посочил Манол Генов от БСП – 153 лв., но неговата съпруга има влогове на стойност 18 054 лв.

В образеца на имуществена декларация не е включена изрична графа, в която депутатите да уточняват конкретната банкова институция и държава, където са вложени средствата им. Поради тази особеност само 28 народни представители са посочили в кои банки те и близките им са спестили парите си. Сред тях най-много са депозитите в ДСК – 18, следват УниКредит Булбанк – 13, Пощенска банка и Централна кооперативна банка – с по 10 влога.

В тази и предишната публикация се опитахме да обобщим информация от имуществените декларации на българските депутати и дали те в рамките на три години от мандата си са успели да подобрят своята финансова обезпеченост. В следващата статия от поредицата ще проследим и данните за притежаваните от избраниците превозни средства.