Анна Александрова: Всеки, който е за само машинно гласуване, цели да се провалят изборите

Крум Зарков: Наложените насила от управляващите изменения в Изборния кодекс бих определил като саботаж
26.10.2020
Андрей Новаков: Някои държави се борят с корупцията от 53 г. – всеки ден. Други – от 13 г. – всеки ден
01.12.2020

Анна Александрова: Всеки, който е за само машинно гласуване, цели да се провалят изборите

„Не да караме хората насила да гласуват с устройства“

Г-жо Александрова, решението в началото на тази година да направите поредните изменения в Изборния кодекс дойде след европейските и местните избори през 2019-а, когато бяха отчетени и огромен брой сгрешени бюлетини, и огромен брой неотчетени и сгрешени преференции, особено при пренасянето на данните от машинния вот.* Как решихте тези проблеми с хибридния вариант – да гласуваме навсякъде и с машини, и с хартия, а не само с машини (с изключение на местния вот, където машини все така няма да има – б.р.)?

Решението на първо място беше продиктувано от исканията на хората – от очакванията, че ще осигурим машинно гласуване навсякъде.

Има проблем, който никога не сме отричали по отношение на това, че има грешки в протоколите. Нека да подчертая, че като статистика грешките, които бяха отчетени в протоколите от европейските избори, когато имаше машинно гласуване и хартия, са много по-малко в сравнение с грешките, които са отчетени от протоколите на местните избори – заради преференциите. Грешките се допуснаха тогава основно при преференциите, не при пренасянето на данните от машина на хартия. Допускат се при преференциите, защото масово хората гласуват за своя кандидат без да са отбелязали политическа партия.

Източник: Facebook

Задават се парламентарни избори, където пак ни предстои преференциален вот. Не се ли въртим в омагьосан кръг, за който се смяташе, че може да бъде разкъсан с изцяло машинното гласуване – без възможност за грешка на гласоподавателя, без възможност за грешка при пренасянето на данните?

Ние не можем да отнемем конституционното право на всеки един българския гражданин да гласува.

Според доклада на Централната избирателна комисия (ЦИК), при изборите за Европейски парламент, в секциите, в които е имало възможност за машинно гласуване, от нея са се възползвали малко по-малко от 30 на сто от гласоподавателите. Останалите 70 на сто са гласували на хартия. Тоест, ние трябва да дадем възможност на всеки един гражданин, който иска да гласува на хартия – да гласува. Поради тази причина въведохме тези изисквания: машина във всяка секция и хартиено гласуване. Твърде голям брой хора искат да гласуват на хартия, както и на машина. С оглед на това подобрихме и опростихме протоколите.

Ако има предварителна кампания, която да обясни на хората, които биха се затруднили, как се гласува на машина, хартията е излишна. Това е един от аргументите срещу решението ви. Другият е, че всяка новост в изборния процес в началото е трудна, но хората се научават – като с интегралните бюлетини, въвеждането на преференциалния вот и пр.

Съжалявам, че трябва да го кажа, но аргументите са абсолютно неоснователни и смятам – дори са неискрени. Опозицията цели само и единствено да се провалят изборите, това е целта на всеки, който желае само машинно гласуване.

Всеки има право да гласува, казва конституцията – освен поставените под запрещение и лишените от свобода за тежки престъпления. Не можем при положение, че хората имат това желание и нямат възможността да гласуват на машина, ние да ги караме насила. Още повече, че и без това гласуването не е привлекателно и не можем да го направим такова в последните години. И именно в тази посока трябва да работим.

А целта на опозицията е да се провалят изборите и след това да кажат: „Ето, управляващите са виновни, те направиха така избора. Те осигуриха машини, които се счупиха, или се фалшифицираха“ и т.н.

Нашата идея беше и работехме в тази посока – да може да се осигури нормално гласуване. Смятам, че при сериозно обучение от страна на Централната избирателна комисия преди изборите, няма да се допуснат такива грешки при попълването на данните в протоколите.

Редица изборни експерти от години твърдят, че най-логично е да имаме един по-опростен вариант и по отношение на гласуването, и по отношение на протоколите, защото в момента рискуваме да се преповтори ситуацията с местните избори (15.09% недействителни гласове за общински съветници, б.р.).

Тази ситуация няма да се повтори, защото при местните избори имаме четири вида избори – кмет на община, кмет на кметство, кмет на район и преференция за общински съветник. Това са много преференции, оттам идва и объркването в цялата тази система. Докато при избори за народни представители, преференцията е за конкретната партия и конкретния човек.

Смятам, че по-скоро трябва да работим за добро обучение на членовете на секционните избирателни комисии (СИК). Да почерпим, например, от опита на Гърция, която е въвела правилото председателите на СИК са юристи. Да направим позицията привлекателна за адвокати и други юристи. Да почерпим някакъв положителен опит. За мен това е нещо много добро като за начало.

Защо не го направихте досега. От БСП имаха предложение в тази посока преди повече от година – да се въведе образователен минимум за членовете на СИК, отхвърлихте го.

Нямаше време, нямаше възможност. Винаги така се получава, когато се отвори Изборният кодекс (ИК)преди избори.

Сега го отворихме по-рано, но с оглед пандемията от коронавирус нещата много се промениха. Изключително бързо и динамично. Надявам се в следващото Народно събрание колегите, които ще бъдат там, да имат възможността да променят ИК изцяло, защото той има нужда от основен ремонт.

Трябва да се наблегне на обучението. Не че сега не се провеждат. Аз лично участвам в последните 10 години, включително в СИК. Имам представа от практиката, но в столицата. Нямам представа в провинцията как се случват нещата. Смятам обаче, че през последните години се провежда доста добро обучение – и от ЦИК, и самите партии, които организират самостоятелно обучения.

И в същото време партиите се оплакват, че трудно намират хора за СИК, готови на огромното натоварване – и то на фона ниското заплащане.

Не е точно така. На последните избори желаещи имаше, поне от страна на ГЕРБ – дори повече от това, което можем да покрием. След това ЦИК увеличи и заплащането и пак смея да твърдя, че с една още по-добра кампания на Централната комисия и на самите партии, можем да образоваме СИК така, че да се отчитат възможно най-малко грешки.

Споделяте ли мнението, че проблемът е в липсата на доверие в изборния процес и докато няма такова доверие какъвто и иновативен начин за гласуване да измислим, той ще е лишен от смисъл? Че усложняването на процеса води и до взаимни обвинения в купен или манипулиран вот.

Дебатът винаги е сложен тук, принципно сте права. Ако трябва да съм напълно честна, не сме кой знае какви привърженици на машините. Но ние сме единствената партия, която реално въведе машинното гласуване. Всеки друг го правеше експериментално – с 50 машини и т.н. Единствено нашата партия го въведе във всички секции и единствено нашият премиер (Бойко Борисов) е този, който обеща, че ще има машини във всяка секция – пое тази отговорност.

Има и извънпарламентарни партии, и парламентарни партии, и граждани, които искат да се гласува на машина и се съобразихме с това. С оглед това, което ни се случва в момента – пандемията – трябва да имаме един такъв електронен вариант – било то машина или да гласуваме електронно в бъдеще. Но трябва много внимателно да подходим и да гарантираме сигурността на вота.

По отношение на честността и прозрачността, смятам, че тя е гарантирана по начина, по който се провежда в момента изборът, с всичките възможности да участват наблюдатели – на парламентарно и извънпарламентарно представените партии. Гарантирана е и с членовете на самите СИК.

Понякога наистина се учудвам за какви злоупотреби става дума. Какво значи злоупотреба? Ти в тази СИК имаш представители на всяка една парламентарно представена партия и отделно още 10-15 наблюдатели на извънпарламентарните партии. Което автоматично води след себе си абсолютна прозрачност и честност.

Що се касае до купуването на гласове, имаме предложения за изменения в Наказателния кодекс. Работим в тази посока и се надявам то да се минимизира.

Оставихте ли ЦИК сама да се оправя с машините?

Смятам, че е добро решение ЦИК да осигури машините и да отговаря като цяло за процеса. Разбира се, Министерският съвет и към момента е в координация и с ЦИК, и с всички органи, които участват в процеса, в т.ч. с МВР, и с агенциите, които отговарят за сертифицирането и одитирането на машините.

„Това решение на управляващите не отговаря на общата философия на Изборния кодекс, която разпределя отговорност между Министерския съвет и ЦИК“ са аргументите на опозицията.

За мен ако тази функция изпълняваше Министерският съвет, автоматично всеки един от опозицията щеше да каже, гаранция ви давам, „изборите са фалшифицирани“, „нарушена е целостта на изборния процес“, „руши се правовата държава“, „те купуват машините, кой знае как са сертифицирани“ и т.н.

За мен ЦИК е най-прозрачният орган, той е и постоянно действащ орган и е правилно да отговаря за машините.

Решихте Българският институт за стандартизация и Държавна агенция „Електронно управление“ да извършат дейностите по одит и сертификация. Те обаче заявиха, че нямат този капацитет. Насила ли ги накарахте?

Само едната агенция заяви – по стандартизация. Имаха забележки, съгласувахме ги. Разбира се, ако е необходимо, ще срещнат подкрепа за необходимото финансиране за набиране на експерти в тази област.

Но е естествено, след като за първи път се изпълнява това, стъпката е прохождаща, тя да не срещне много съгласие. Още повече, че се възлага допълнително работа на една агенция. Но все пак, всеки трябва да си върши работата.

Винаги съм отчитала, че по време на нашето управление, не сме наблягали достатъчно на контрола. Ако гражданите ни гласуват доверие за следващ управленски мандат, трябва да наблегнем на контрола. Смятам, че ако всеки си изпълнява функциите според мястото, на което е назначен, няма да имаме проблем.

Председателят на ЦИК съдия Стефка Стоева подаде оставка, давайки да се разбере, че освен личните мотиви, мотив е и решението цялата отговорност за машините да бъде прехвърлена на комисията. Ще стигне ли времето на ЦИК с оглед на това, че предходните машини бяха 3000, бяха под наем, а до изборите остават пет месеца?

Доколкото имам информация, от ЦИК всеки момент трябва да обявят обществената поръчка за машините. Имаме желание нещата да се случат, избрахме и нов председател на ЦИК (Александър Андреев). Смятам, че ще се справят.

МИР „Чужбина“. Като дойде време за избори всички се обръщат за подкрепа към диаспората ни, но въпреки многократните обещания назад в годините, в т.ч. на ГЕРБ, за създаването му, темата не присъства при нито един от поредните ремонт на ремонта на Изборния кодекс. Защо?

Заради времето. За около година много се промениха нещата. Времето ни притисна. Времето, в което попаднахме в този непознат вирус COVID-19. Нямахме нормативни актове в посока извънредно положение и обстановка, трябваше да приемем изцяло ново законодателство и просто силите се хвърлиха в друга посока.

Но пак казвам, за мен следващото народно събрание и следващото управление трябва да работят и да приемат изцяло нов Изборен кодекс.

ГЕРБ би ли предложила район „Чужбина“ в бъдещ парламент?

Имаме идеи, но те следва да бъдат обмислени и можем да ги предложим. Имаме такива.


*Повече за сгрешените протоколи от изборите за Европейски парламент може да прочетете ТУК.