Парламентът ратифицира Учредителния договор на Международната асоциация за развитие

Цвета Караянчева остава председател на Народно събрание, след като мнозинството в парламента отхвърли искането за освобождаването й от поста
15.10.2020
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева разговаря с посланика на Япония в България Хироши Нарахира
22.10.2020

Парламентът ратифицира Учредителния договор на Международната асоциация за развитие

Парламентът ратифицира Учредителния договор на Международната асоциация за развитие от 24.09.1960 г, внесен от Министерския съвет.

Международната асоциация за развитие /МАР/ е организация от Групата на Световната банка, създадена през 1960 г. с цел допълване дейността на Международната банка за възстановяване и развитие /МБВР/. Асоциацията подпомага най-бедните страни чрез предоставяне на заеми при субсидиарни условия, безвъзмездни помощи и техническа помощ, а също така се ангажира с облекчаване на дълг по линия на различни инициативи. Международната асоциация за развитие е единствената от петте организации от Групата на Световната банка, в която към момента България не членува.

Предвижда се България да направи задължително първоначално записване в МАР в размер на 3 715 558 щ. д. и доброволни допълнителни записвания по захранвания от 3-о до 18-о и по Многостранната инициатива за облекчаване на дълг в размер на общо 1 436 626 щ. д., което ще й даде право на общо 110 402 гласа в асоциацията.

Решението на УС посочва и изискванията за влизане в сила на членството на страната в сила, а именно: депозиране в МБВР на документ, в който се посочва, че е приела в съответствие със своите закони Учредителния договор на МАР и всички срокове и условия, както и плащане задължителното първоначално записване.

Срокът за изпълнение на горните изисквания е 31 декември 2020 г. или определена от изпълнителните директори на МАР по-късна дата.

Source: Новини на Народно събрание