Минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица се повишава от 9 на 12 лева от 1 октомври 2020 г., реши парламентът на първо четене

Народното събрание прие процедурни правила за избор на председател на Централната избирателна комисия
10.09.2020
Драгомир Стойнев: Националните парламенти трябва да участват активно в подготовката и изпълнението на политики, свързани с Плана за възстановяване на Европа
14.09.2020

Минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица се повишава от 9 на 12 лева от 1 октомври 2020 г., реши парламентът на първо четене

Минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица да се повиши от 9 на 12 лева, гласува на първо четене парламентът с промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. „За “ бяха 104 народни представители, един – „против“, и трима се въздържаха.

Чрез предлаганите мерки се осигурява подкрепа на безработните лица в условията на пандемия от COVID-19, мотивира се вносителят – Министерски съвет. Те влизат в сила от 1 октомври 2020 г.

Заложено е срокът за получаване на парично обезщетение за безработица /когато лицето е придобило право на обезщетение в период, по-малък от три години от предходното ползване/ да се повиши от четири на седем месеца.

Първата мярка ще засегне между 30 000 и 33 000 лица средно на месец за периода от 1 октомври до 31 декември 2020 г. Необходимият разход за тримесечния период се оценява на около 12 000 000 лв., т.е. около 4 000 000 лв. на месец.

Втората промяна ще засегне между 13 000 и 15 000 лица средно на месец.Необходимият разход за тримесечния период се оценява на около 2 млн. лв., в т.ч. около 500 000 лв. за ноември и 1 500 000 лв. за декември.

Общият допълнителен разход за двете мерки възлиза на 14 000 000 лв. за 2020 г. Не е необходимо да бъде извършвана корекция в разходите на Фонд „Безработица“, съответно на консолидирания бюджет на ДОО.

С изменението на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, в сила от 9 април т.г., общият размер на разходите на Фонд „Безработица“ беше увеличен с 1 000 000, хил. лв. като оценките за очакваното изпълнение на консолидирания бюджет на ДОО на базата на отчетните данни към 31 юли показват, че в края на годината ще има достатъчно средства за обезпечаване на увеличените разходи на Фонд „Безработица“, обосновава се МС.

Source: Новини на Народно събрание