Субсидията от 1 лев с отложен ефект

Субсидията – основен източник на приходи в кампанията за местните избори?
14.01.2020
Държавната субсидия на партиите за 3 месеца и необходимите реформи
14.10.2021

Субсидията от 1 лев с отложен ефект

Политическите партии имат нужда от сериозни финансови постъпления, за да осъществяват дейността си. Миналата година в разстояние от 6 месеца, бяха проведени и два вида избори, които са голямо предизвикателство за партийните каси. 

В допълнение, непосредствено след европейските избори през май, законодателите от ГЕРБ, ДПС, Атака и Воля намалиха драстично държавното финансиране от 11 на 1 лев за получен действителен глас. 

Това се случи след като бе установена допусната грешка при изчислението на размера на субсидията за период от близо 3 години. Така сумите, които са били превеждани на политическите субекти, са надвишавали дължимото. След скандала Върховната административна прокуратура установи „незаконосъобразни действия от служители на Министерството на финансите” и започна проверки на отговорни длъжностни лица от ведомството. 

На 6-и юни, 2019 г. бившият министър на финансите Горанов обяви пред журналисти в парламента, че Министерски съвет е внесъл предложение за изменение на Закона за държавния бюджет, съгласно което „от 1-ви юли годишният размер на субсидията за всеки действителен глас се определя в размер на 1 лев”. И допълни, че теоретично икономиите за бюджета …биха възлезли на около 16-18 млн. лв. за 2019 г.” 

Близо месец по-късно – на 4-и юли 2019 г., парламентът гласува промяна на чл. 64 от Закона за държавния бюджет за 2019 г.. Текстът се изменя по следния начин: Годишният размер на държавната субсидия за един получен действителен глас съгласно Закона за политическите партии за 2019 г. е 1 лв.” 

Интересно е обаче да видим от кога влиза в сила намалението. От медийни публикации сред обществото се създаде впечатлението, че това се случи на 1-и юли 2019 г. Предложението, внесено от Министерски съвет, е било точно такова.

Впоследствие, по време на дебатите на 4-и юли в пленарна зала, депутатът от ГЕРБ Менда Стоянова предлага да не се фиксира датата 1-и юли за влизане в сила на субсидията от 1 лв., а това да стане след обнародването на закона в „Държавен вестник”. Народните представители приемат това предложение на второ четене. След преодоляно президентско вето, Закона за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. е обнародван в „Държавен вестник” на 30-и юли. Така, случайно или не, се оказва, че въпреки обществените очаквания и заявките на голяма част от партиите да отговорят на тях, това не се случи в цялост. Партийните централи са получавали държавна помощ от 1 лв. едва за 5 месеца – в периода август – декември 2019 г. А малко след местните избори субсидията бе увеличена на 8 лв. за получен глас от 1-и януари 2020 г.  

Как изглежда това едномесечно отлагане на обещаното в цифри, ще стане ясно от данните по-долу. Техен източник е създадената специална секция в сайта на Министерството на финансите, в която се публикува информация за предоставяната държавна субсидия. 

Данните там показват сумите, преведени за трето и четвърто тримесечие на 2019 г. С тях може да се запознаете в следващата таблица.* В таблицата сме разгледали сумите за партиите ГЕРБ, ДПС, Воля и Възраждане, които са възстановили изцяло надвнесената им в предишните три години субсидия и са получили пълните траншове за 3-то и 4-то тримесечие за 2019 г.  

Ефектът „юли” за партийната субсидия 

Както е видно от таблицата, отложеното с един месец намаление на субсидията води до увеличение с повече от четири пъти в сумите, които Министерски съвет предвижда да бъдат преведени на политическите партии за периоди юли-септември. В мотивите, подкрепящи предложението за изменение на закона, внесено от Министерски съвет, се посочва, че за второто полугодие на 2019 г. партиите ще получат субсидии от 1 460 402 млн. лв. На практика обаче само на 4 от политическите субекти са преведени 2 138 585 лв. След удръжките за БСП, Атака, ВМРО и НФСБ заради невърнатите надвзети субсидии, през втората половина на миналата година те са получили държавна помощ в размер общо на 810 538 лв.

* В посочената обща сума, както и в таблицата, са включени данни за партията БСП, която е част от коалицията БСП за България в Народното събрание.

Как обещаното не е като даденото

Следва да посочим, че при изплащането на посочените по-горе суми за партийни субсидии, не са налице законови нарушения. 

Въпреки обявените от Министерски съвет, бившия финансов министър и министър-председателя заявки, че партийната субсидия ще бъде намалена от 1-и юли 2019 г., след гласуване в Народното събрание, срокът е изместен с един месец. По този начин не е отговорено на обществените очаквания, а гражданите са подведени относно размера на държавната субсидия и средствата, които ще бъдат спестени в полза на бюджета. Така, волно или не, народните представители успяват да подсигурят материални средства за партийните каси преди кампанията за местни избори 2019 г. Припомняме, че според нашите анализи, разходите на партиите с право на субсидия в изборния месец са възлизали на 5 549 010 лв.