Народното събрание реши единодушно да бъде създаден план за действие за организацията на работата и финансирането на лечебните заведения при извънредна епидемична обстановка

Драгомир Стойнев: Планът за икономическо възстановяване на Европа показва осъзнаване на политическата отговорност на ЕК и предлага добър баланс между безвъзмездните средства и заемите
16.06.2020
Парламентът прие правилата за избор на председател и членове на КЕВР
19.06.2020

Народното събрание реши единодушно да бъде създаден план за действие за организацията на работата и финансирането на лечебните заведения при извънредна епидемична обстановка

Народното събрание реши единодушно със 161 гласа „за“ министърът на здравеопазването да създаде план за действие за организацията на работата и финансирането на лечебните заведения при извънредна епидемична обстановка.

Решението е част от внесеното проекторешение по исканото от БСП разискване към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за подобряване на условията на труд и за финансова компенсация за българските медици.

До консенсуса в пленарна зала се стигна след направените от д-р Даниела Дариткова от ГЕРБ редакционни поправки.

Така според приетото решение в срок до три месеца министърът на здравеопазването изготвя и внася в Комисията по здравеопазването план за действие за организацията на работата и финансирането на лечебните заведения при извънредна епидемична обстановка.

Според точка втора от приетото решение, в срок до шест месеца, министърът на здравеопазването извършва и внася в Комисията по здравеопазването анализ на дейността на инфекциозните отделения, клиники и болница и изготвя план за ефективното им функциониране при обявена извънредна епидемична обстановка.

Source: Новини на Народно събрание