Лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки или рехабилитатори ще могат да създават лечебни заведения за самостоятелно осъществяване на медицински и здравни грижи, манипулации, превенция и профилактика на болести

НС одобри на второ четене промени в Закона за техническите изисквания към продуктите
03.06.2020
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева изрази своите съболезнования към близките и роднините на академик Стефан Воденичаров
09.06.2020

Лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки или рехабилитатори ще могат да създават лечебни заведения за самостоятелно осъществяване на медицински и здравни грижи, манипулации, превенция и профилактика на болести

Лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки или рехабилитатори ще могат да създават лечебни заведения за самостоятелно осъществяване на медицински и здравни грижи, манипулации, превенция и профилактика на болести. Това предвиждат приетите на второ четене от Народното събрание промени в Закона за лечебните заведения.

С текстовете от законопроекта се регламентира, че групова практика за здравни грижи се осъществява от търговско дружество или кооперация, учредена от лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки и рехабилитатори, които имат минимум три години стаж в съответната професионална област, и които се регистрират по реда на чл. 40 от Закона за лечебните заведения. Медицинските специалисти ще могат да извършват здравни и медицински дейности в дома на пациента, когато състоянието му налага това, предвиждат измененията.

Народното събрание прие на лечебно заведение, което не предостави или не предостави в срок информация за лекарствен продукт, за който се проследява ефектът от терапията, на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, да се налага имуществена санкция от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1500 до 3000 лв. Когато нарушителят е едноличен търговец, имуществената санкция ще бъде от 500 до 1000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 1200 до 2500 лв., реши парламентът.

Source: Новини на Народно събрание